Начало Новини Актуално Издадоха патент за нов метод на рекултивация

Издадоха патент за нов метод на рекултивация

Актуално

Патент за изобретение No 65660 за биотехнологичен метод за рекултивация на нарушени при открит въгледобив почви издаде Патентното ведомство на Република България. Изобретателят му е Венелин Вълков от "Минпроект" ЕАД, а патентопритежателите - "Мини Марица-изток" ЕАД и "Минпроект". Новият метод може да се използва при недостиг на хумус в процеса на рекултивационната дейност.

Възстановяването на почвеното плодородие чрез него се състои в разстилане и заораване на минерални мелиоранти, глинест материал, пепелина  и минерални торове, последвано от уплътнено отглеждане на високопродуктивни легуминозни едногодишни и житни култури. Сидератната фаза (зеленото торене) се провежда в продължение на две години чрез отглеждане на зимен фуражен грах и суданска трева в уплътнено сеитбообращение в количество минимум 2000 кг/дка, при което коефициентът на образуване на органично почвено вещество е 0.23. Обичайно рандеманът (коефициентът на трансформация на сидератната маса в почвено органично вещество) в естествения процес на хумусообразуване е 0.18, пише вестник Старозагорски новини.
По описания метод новоформираната "почва" съдържа 55.2% физична глина, 1.05% органичен въглерод, 0.06% органичен азот. Съдържанието на тежки метали (кадмий, арсен, живак, олово, никел, цинк, мед) е под пределнодопустимите концентрации. При направените тестове за продуктивност е получен добив на пшеница 420 кг/дка.
Заявката за издаване на патент за изобретение е подадена съвместно от патентопритежателите на 10 ноември 2003 г.

Още новини