Начало Новини Актуално Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през 1-вото тримесечие на

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през 1-вото тримесечие на 2023 година

Актуално

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 68 жилищни сгради със 126 жилища в тях и 20 896 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 114 други сгради с 24 876 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 19.0%, броят на жилищата в тях - с 50.8%, както и общата им застроена площ - с 41.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП са по-малко съответно с 13.0 и 50.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 35.8%, жилищата в тях - с 80.8%, а разгънатата им застроена площ - с 68.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2.7% повече, а общата им застроена площ - с 27.0%.

През първото тримесечие на 2023 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 60 жилищни сгради с 265 жилища в тях и 33 838 кв. м разгъната застроена площ и на 75 други сгради с 22 524 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради спадат с 6.3%, докато жилищата в тях  и общата им застроена площ нарастват съответно с 49.7 и 59.8%. Започнал е строежът на 8.5% по-малко други видове сгради, а тяхната РЗП намалява с 10.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1.6%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ нарастват съответно с 14.2 и 36.8%. Започнатите други видове сгради са с 15.4% повече, но общата им застроена площ е с 12.2% по-малко.

 

 

 

 

Още новини