Начало Новини Актуално Избран е човек за длъжността Връзки с обществеността на военния полигон Змейово край Стара Загора

Избран е човек за длъжността Връзки с обществеността на военния полигон Змейово край Стара Загора

Актуално

Станимира Данева е избрана за длъжността Връзки с обществеността на военния полигон Змейово край Стара Загора. Тя беше избрана след проведен конкурс, в който участваха 15 кандидати. Решението е на комисията по избора, с председател Павлина Геренова, омбудсман на община Стара Загора.

Станимира Данева

Станимира Данева е семейна, с едно дете, на 30 години, от които 7 е работила във въоръжените сили на България, като кадрови войник. Участвала е в мисия извън граници.

Предложението е представено в писмен вид на полк. Сергей Марков, началник на полигон Змейово. Членовете на комисията искат и в длъжностната характеристика на старши експерт Връзки с обществеността да бъдат нанесени корекции, свързани с:

1. Старши експерт Връзки с обществеността да бъде пряко подчинен на Началника на ЦАТИП „Змейово”. Считаме, че това ще повиши авторитета на длъжността и ще подобри качеството на тристранната координация.

2. Да бъде вписано задължение на Старши експерт Връзки с обществеността поне веднъж месечно да представя писмено и устно – на публични обсъждания, съвместно с неправителствените организации, подробна информация за дейността си. НПО да одобряват или съответно да отправят препоръки за подобряване на дейността.

3. Да бъде вписано задължение на ръководството на ЦАТИП Змейово да подпомага Старши експерт „Връзки с обществеността” в изпълнението на неговите служебни задължения.

Още новини