Начало Новини Актуално Историческо: Европарламентът одобри сериозни забрани и регулации за изкуствения интелект

Историческо: Европарламентът одобри сериозни забрани и регулации за изкуствения интелект

Актуално

С внушително мнозинство Европейският парламент одобри ключови законови регулации върху употребата на изкуствен интелект.

С приетия от евродепутатите законодателен акт се гарантира безопасността и зачитането на основните права и свободи на човека, като едновременно с това се насърчават иновациите. Споразумението с държавите членки бе прието с 523 гласа за, 46 гласа против и 49 гласа въздържал се.

Сред предвидените ограничения за употребата на изкуствен интелект са включени:

  • забрана за използване на лицево разпознаване (биометрична идентификация) от правоприлагащите органи;
  • забрани за социално оценяване и употреба на ИИ за манипулиране или използване на уязвимостта на потребителите;
  • право на потребителите да подават жалби;
  • използване на изображения от записи с цел създаване на бази данни за разпознаване на лица, които потенциално могат да се използват например от работодател.

По време на изработването на законодателната рамка двама от българските евродепутати бяха сред ключовите представители в дебатите.

Не може да участвате в протест и след 30 секунди през камерите, които ви наблюдават и идентифицират, да се предаде информацията на работодателя ви и след това да сте без работа – това е потъпкване на основните форми на демократично участие изобщо. Това е чиста дискриминация, каза пред български журналисти в Европейския парламент евродепутатът от Групата на социалистите и демократите и от българската БСП Петър Витанов.

Коментар по същата тема направи и евродепутатът от ЕНП и българската ГЕРБ Ева Майдел, която пък потвърди, че се създава и нова европейска агенция, която ще ограничава изкуствения интелект.

Всичко това вече ще има обозначения, защото в крайна сметка deep fake технологията има и пропагандна цел, подчерта още Майдел.

Новите правила

Сред ключовите забрани са и още ограниченията на някои приложения с изкуствен интелект, които застрашават правата на гражданите, включително системите за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, за прогнозиране на престъпление (въз основа на профилиране или оценка на човешки характеристи), както и изкуствен интелект, който манипулира човешкото поведение или използва уязвимостта на хората.

Изначално самият законов акт цели да осигури:

  • защитава основните човешки права и демокрацията;
  • запазване принципите на правовата държава;
  • екологична устойчивост от опасен изкуствен интелект;
  • насърчаване се иновациите;
  • установяване на задължения за изкуствения интелект на основата на потенциалните рискове и степента на въздействие.

Освен това обаче системи за биометрична идентификация в реално време може да се използват само ако са спазени строги гаранции, като например използването на такива системи е ограничено във времето и географския обхват и подлежи на специално предварително съдебно или административно разрешение. Те могат да се използват, например, за целенасочено търсене на изчезнало лице или предотвратяване на терористично нападение. Употребата на такива системи впоследствие, а не с превантивна цел, ще се считат за случай на използване на високорискови системи с изкуствен интелект, който изисква съдебно разрешение във връзка с престъпление.

AI в образованието

В законодателната рамка са предвидени и ясни задължения за други високорискови системи с изкуствен интелект, които изначално причиняват вреди на здравето, безопасността, основните права, околната среда, демокрацията и принципите на правовата държава.

Пример за такива са системи, които се използват в образованието и в професионалното обучение, заетостта, здравеопазването, банковото дело, както и системи в областта на правоприлагането, миграцията и управлението на границите, правосъдието и демократичните процеси (напр. оказване на влияние върху изборите).

Не може получаването на кредит от банка или подбора при заемане на определена позиция да включват характеристики, определяни от изкуствен интелект, коментира по темата още Ева Майдел.

Подобни системи трябва да оценяват и намаляват рисковете, да поддържат регистри за употребата, да бъдат прозрачни и точни и да гарантират човешки надзор, като едновременно с това ще се гарантира и правото на гражданите за подаване на жалби относно системи с изкуствен интелект.

Въвеждат се и изисквания за прозрачност, като например спазване на законодателството на ЕС в областта на авторското право и публикуване на подробно обобщение на съдържанието, използвано за обучение на модела. Освен това се разбра, че се предвижда обозначаване на публикации от типа deep fake, като например фалшивите видеа с речи на политици или техни неистински интервюта.

На национално равнище ще бъдат създадени регулаторни органи, които ще провеждат изпитвания в реални условия от гледна точка на иновациите на малките и средни предприятия.

Най-после имаме първия в света обвързващ закон за изкуствения интелект – за намаляване на рисковете, създаване на възможности, борба с дискриминацията и осигуряване на прозрачност. Благодарение на Парламента неприемливите практики на ИИ ще бъдат забранени в Европа и правата на работниците и гражданите ще бъдат защитени, каза по време на пленарния дебат във вторник съдокладчикът на комисията на ЕП по вътрешния пазар - италианският депутат от групата на социалистите и демократите Брандо Бенифей.

По думите му Службата по изкуствен интелект (AI Office) ще бъде създадена, за да подпомага компаниите да започнат да спазват правилата, преди те да влязат в сила. Успяхме да гарантираме, че хората и европейските ценности са в самия център на развитието на изкуствения интелект, каза още Бенифей.

Съдокладчикът на Комисията по граждански свободи – румънският евродепутат от Renew Драгош Тудораке добави, че ЕС е постигнал огромен успех.

Свързахме концепцията за изкуствен интелект с основните ценности, които са в основата на нашите общества. Предстои обаче много работа, която надхвърля самия Законодателен акт за изкуствения интелект. Той ще ни накара да преосмислим социалния договор в основата на нашите демокрации, нашите образователни модели, пазарите на труда и начина, по който водим война. Днешната рамка е отправна точка за нов модел на управление, изграден около технологиите. Трябва сега да се съсредоточим върху прилагането на този закон на практика, каза още Тудораке.

Регламентът все още подлежи на окончателна проверка от правна гледна точка и се очаква да бъде окончателно приет преди края на мандата на настоящия ЕП. Законът също трябва да бъде официално приет и от Съвета. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му и ще бъде напълно приложим 2 години след влизането му в сила.

Източник: Actualno.com

Още новини