Начало Новини Коментари Ирландия печели "икономическия петобой" в Европа. България се представя най-добре в дисциплината "дълг"

Ирландия печели "икономическия петобой" в Европа. България се представя най-добре в дисциплината "дълг"

Коментари

На европейските страни предстоят няколко тревожни години, пише списание "Икономист", очертавайки икономическите проблеми пред региона: забавяне на растежа, бавно отстъпление на инфлацията, продължаващо влошаване на бизнес доверието. 

Отделните държави обаче показват различни резултати по отношение на петте основни икономически предизвикателства, пред които са изправени всички европейски икономики, отбелязва изданието. 

"Икономист" представя оценките си в своеобразен "икономически петобой", в който награждава със златен, сребърен или бронзов медал страните според представянето им във всяка от петте дисциплини: търсене, дълг, демография, декарбонизация, "разкачване" от авторитарните икономики. 

Шампион в общата класация е Ирландия, която е отличена с четири златни и един сребърен медал. 

България получава един златен медал, два сребърни и два бронзови медала. Златното отличие за страната ни е в категорията "дълг", където "Икономист" ни поставя на първо място сред европейските страни - с най-ниски разходи за обслужване на дълга или 3,8 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). 

По-високите лихви ще засегнат страните по-силно, ако те вече имат високо ниво на публично или частно задлъжняване, отбелязва изданието. За да се направи справедливо сравнение на относителната разточителност, разходите за обслужване на задълженията (като дял от БВП) по общия обем дълг на фирмите, домакинствата и правителствата са изчислени така, сякаш лихвите, които в момента се начисляват по нови кредити или облигации, се отнасят към целия размер на дълга, уточняват авторите на "Икономист". Причината, поради която това сравнение е справедливо, е, че с настъпването на падежа на по-стари задължения, те ще трябва да бъдат прехвърлени към новите лихвени ставки. Данъчни убежища като Ирландия, Кипър или Люксембург имат високи нива на корпоративен дълг, без това да засяга особено местната икономика. В Унгария, скандинавските страни и Нидерландия обаче обслужването на частния дълг вероятно ще окаже натиск върху потреблението, строителството и инвестициите. В Нидерландия намаляване на пенсионните активи на домакинствата през последните години ще задълбочи проблема. В Италия и Гърция основно правителствата са тези, на които скоро ще се наложи да заделят повече средства за обслужване на дълга, отбелязва "Икономист". 

В категорията "търсене" изданието поставя на първо място Финландия, при показателя "демография" първенец е Ирландия, по "декарбонизация" начело е Кипър, а делът на общата търговия с икономики, управлявани от автократични режими, е най-нисък в Люксембург. 

Източник: БТА

Още новини