Начало Новини Актуално Ирина Динева: Предприятията от Холдинг Загора потребяват 20% от цялата електроенергия, нужна на Стара Загора

Ирина Динева: Предприятията от Холдинг Загора потребяват 20% от цялата електроенергия, нужна на Стара Загора

Актуално
Ирина Динева

Тръгнаха поръчките от Европа. Но нашата държава няма никакъв принос за това. Първо се почувства оживление сред трите машиностроителни предприятия на Холдинг Загора. Стана едновременно, докато в кризата фирмите влязоха последователно - първо Прогрес, после Пресков и накрая Хранинвест – ХМК, казва Ирина Динева, съдружник в Холдинг Загора.

- Г-жо Динева, преполовихме 2011 година. Кой излезе прав - оптимистът, че излизаме от кризата, или песимистът, че тепърва ще става по-лошо?

- Ако бях песимист, а не оптимист, изобщо нямаше да стоя на този стол и да мисля, заедно с останалите съдружници в Холдинг Загора Митко Динев и Антон Андронов, как да продължим. Знаете, че през 2008 г. кризата удари първо нас, защото предприятията в холдинга работят предимно за Европа. Още през декември 2008 г. се наложи да съкратим около 360 души от машиностроителните предприятия Хранин- вест ХМК, Прогрес и Пресков. В различни периоди от време в различните фирми се наложи да се направят съкращения - някъде до 20% от работещите. Днес, 2 години и половина по-късно, картината е различна.
НЕ САМО ЧЕ НАЗНАЧИХМЕ ОБРАТНО СЪКРАТЕНИЯ БРОЙ ХОРА, НО И РАЗКРИХМЕ ДЕСЕТКИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА. Това не означава, че кризата си е отишла и че всичко върви в нормалния си ход. Холдинг Загора обединява 16 компании с различен предмет на дейност и ако машиностроителните предприятия тръгнаха напред, то проблемите пред строителната фирма Строителна компания Загора остават. Коренно се промени и ситуацията в хотелския комплекс Сити. Преди той постигаше до 95% пълняемост, а сега заетите апартаменти са не повече от 40%. Една от причините е, че от Стара Загора си заминаха голяма част от чуждестранните специалисти, които работеха по енергийните и други обекти в областта. Но богатството на цялата палитра от предприятия, които влизат в системата на холдинга, ни позволява да помагаме при необходимост за преструктуриране и ако трябва и финансово на тези фирми, които са в затруднение, докато отново стъпят на крака. ТАКА 2008 Г. ЗА МЕН БЕШЕ ЖЕСТОКА, ЗА 2009 Г. ИЗОБЩО НЕ ИСКАМ ДА СИ СПОМНЯ, 2010 Г. СЯКАШ ВСИЧКО СПРЯ ДА СЕ ДВИЖИ и замръзна на едно място. Но е илюзия да смятаме, че през 2011 г. излизаме от кризата, да ме извинят институциите и министрите. Все още сме вътре в кризата и дори, според мен, много предприятия продължават да влизат в нея. Защото, колко са в България фирмите като нас, които произвеждат продукция за износ? Около 10%. Би трябвало държавните институции постоянно да мислят как да помогнат на такива фирми - които създават продукт и го изнасят, които правят положителния баланс на тази държава. Държавниците трябва да разберат, че имаме полза не да изнасяме просто електроенергия, например, а да изнесем продукт, който е изработен с тази електроенергия.

- Какво тогава раздвижи производството в машиностроителните ви предприятия?

- Тръгнаха поръчките от Европа. Нашата държава няма никакъв принос за това, за съжаление. ПЪРВО СЕ ПОЧУВСТВА ОЖИВЛЕНИЕ СРЕД ПОРЪЧКИТЕ В ТРИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Случи се едновременно, докато в кризата фирмите влязоха последователно - първо Прогрес, после Пресков и накрая Хранинвест. От една страна, това е добре, но... поръчките ни завариха с ниски цени на продукцията и празни складове на доставчиците. Оказа се, че 2-3 тона от един елементарен винкел да ти потрябват, в складовете го няма и трябва да се чака две-три седмици за доставката му отвън. Въпреки проблемите, мога да кажа, че за първото полугодие на 2011 г. Холдинг Загора като цяло отчита значителен ръст. Смятам, че в края на годината ще постигнем обемите на производство, които имахме в началото на кризата през 2008 г. Това означава 100% ръст в сравнение с най-ниската точка на кризата.

- Когато кризата беше най- тежка, инвестирахте в модернизация на предприятията. Дава ли вече резултати тази стратегия?

- Несъмнено. ПРЕЗ ЮНИ ЗАВЪРШИ ЕДИН ГОЛЯМ ПРОЕКТ за модернизация на производството в Пресков на обща стойност над 10 млн. лева. Очакванията са производствените обеми в завода да скочат три пъти до 1 година. За да закараме огромния хидравличен чук до Пресков обаче (в Европа има само 7 такива), се наложи сами да асфалтираме дупките по общинския път... Не сме спирали нито за миг да инвестираме в нови технологии във всяко едно от останалите ни предприятия. Тези дни, например, закупихме нова техника за лазерно рязане в Хранинвест - ХМК, както и още камиони за транспортната ни фирма Загора мобил. С транспортните композиции превозваме до Европа предимно стоки, произведени от нас, изпълняваме съвсем малко външни поръчки. По подобна логика създадохме Загора енерджи, която е лицен- зиран търговец на електроенергия. Предприятията в Холдинг Загора, от друга страна, са лицензирани потребители на електроенергия, тъй като ние сме много голям консуматор. За да добиете представа, ще ви кажа, че ОБЩО ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ХОЛДИНГА ПОТРЕБЯВАТ ОКОЛО 20% ОТ ЦЯЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, НУЖНА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА. По този начин се явяваме на търгове и купуваме нужната ни електроенергия на много по-изгодни цени и я продаваме на предприятията от холдинга, както и на други лицензирани потребители. Затова казвам, че да изнасяш ток е най-простата работа. По-печелившо е за държавата да го влагаме в производството и заедно с труда на българина да го продаваме навън.

- Да се страхуваме ли от 2012 г.?

- Първо, тези, които мислят, че в края на 2012 г. няма да ни има, много се лъжат. ДА ОСТАВЯТ ТАЗИ НАДЕЖДА ЗА КРАЯ НА СВЕТА, ДОКАТО Е ВРЕМЕ, И ДА СЕ ЗАХВАЩАТ ЗА РАБОТА И ако ще правим от тази държава държава – да я правим. Защото апокалипсис означава промяна. Мързеливите да не се надяват на Армагедон. Ако не работят, той сам ще дойде, но по начин, който няма да им хареса.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини