Начало Новини Актуално Йордан Николов: Лот 2 на автомагистрала Тракия ще окаже важна роля за икономическото развитие на регион Стара Загора

Йордан Николов: Лот 2 на автомагистрала Тракия ще окаже важна роля за икономическото развитие на регион Стара Загора

Актуално

Област Стара Загора търси възможности за развитие на културния и балнеотуризма в региона, казва Йордан Николов, областен управител на Стара Загора.

- Господин Николов, през 2010 г. в Старозагорски регион стартираха  мащабни инфраструктурни проекти. Какво ще бъде отражението им  върху икономическото състояние на региона?

- Всеки един проект крие в себе си сериозни ресурси. С реализацията на новите проекти ще бъдат ангажирани много хора и това безспорно ще окаже влияние на нивото на безработицата в Старозагорско. Голямо икономическо значение за региона има старта на строителните работи по ЛОТ 2 на АМ Тракия. Почти всички фирми, които са необходими за извършване на строителните работи, ще бъдат от Стара Загора, защото наемането на местни фирми е финансово и икономически изгодно на фирма Трейс Груп Холд, която изпълнява проекта. Очаквам да бъдат отворени 4000-5000 работни места по време на строежа на магистралата. До броени месеци ще стартира и работата на новата топлоелектрическа централа на Ей И Ес в Гълъбово. Като изключим проблемите, които имаше между общината и инвеститорите, работата по обекта върви нормално и по план. Положих всички усилия да се изяснят нещата между двете страни и смея да твърдя, че в момента няма пречки за проекта.

- Запази ли се интереса на инвеститорите към Старозагорски регион независимо от трудните икономически условия?

- Старозагорска област е стратегическа за България, тя има чудесно географско разположение, заради което винаги ще остане привлекателна за инвеститорите. Въпреки всичко, мога да кажа, че кризата повлия на инвеститорския интерес. На фона на останалите области в страната обаче, ние сме на едно от първите места по инвестиции и икономическо развитие. Инвеститорите проявяват голям интерес към Старозагорски регион  в областта на възобновяемите енергийни източници. Освен швейцарската компания Алпик, която ще открие скоро ветрогенераторния си парк в Бузлуджа, има и испански фирми, които желаят да инвестират в община  Павел Баня, където планират да изградят фотоволтаичен парк. Има заявен инвеститорски интерес към ВЕИ и в общините Николаево и Братя Даскалови. Считам, че на територията на Раднево, Гълъбово и Стара Загора ВЕИ ще бъдат приоритет през следващите години. Търговско-промишлената палата в Стара Загора се е заела много сериозно с проучване на възможностите за изграждане на ВЕИ на територията на региона и има сериозен принос в това направление.

- Какво е състоянието на общините в региона? Къде безработицата е най-голяма и кризата е оставила  най-голям отпечатък?

- За съжаление малките общини в нашия регион нямат достатъчно подготвени кадри, за да работят по проекти, а оттам те биха могли да привлекат много европейски пари. Големите общини, като Стара Загора и Казанлък, се справят много добре в кризата. Това обаче не важи за Опан, Братя Даскалови, Чирпан, Гурково и Николаево. Все по-малко данъци влизат в общинските им каси, все по-малко продажби на общински имоти се реализират от местните агенции по приватизация. Би трябвало кметовете в тази ситуация да се възползват приоритетно от възможностите на европейските фондове. В Николаево нивото на безработицата достигна 21, 99 % в края на пролетта, в община Братя Даскалови процентите са още по-високи и се движат между 23 и 24 %. В Павел баня броят на безработните се е увиличил двойно през последните 2 години и надвишава 11 %. За цялата област безработицата варира между 8 и 12 %, което ни дава добра позиция сред останалите региони. Инициирах изграждането на областна стратегия за развитие на социалните услуги, която ще бъде готова до началото на ноември. Тази стратегия ще очертае ясна, качествена, финансово обезпечена социална карта на област Стара Загора за следващите 5 години. Моделът на областната стратегия за развитие на социалните услуги е на световната организация Уницеф. Убеден съм, че без добра социална политика не може да съществува нито държавата, нито отделните области.

- Кои са най-успешните проекти, които стартираха на територията на общините в Старозагорски регион?

- Община Стара Загора спечели проект за 8 млн. 600 хил.лв.за изграждане инфраструктурата на кв.  Железник. Това е един добър проект, който ще подобри качеството на живот на хората в този квартал. Проектът е безспорен успех за общинската администрация, която подготви проекта и той е одобрен със 76,5 от 95 максимални точки. Продължителността му е 24 месеца. Благодарение на европейските пари ще бъде направен ремонт на уличната мрежа в кв. Железник, отводняването, изграждането на пешеходни алеи, на велоалеи, на ново енергоспестяващо осветление, благоустрояване на междублоковите пространства, изграждане на паркинги, озеленяване и др. В Казанлък стартира Интегриран воден проект на стойност 6 млн. 422 хил. лв., който включва изграждане на канализационна мрежа на кв.Христо Ботев. Доволен съм от факта, че по мое настояване правителството отпусна 800 хил.лв. за ремонт на моста в Бузовград, което ще позволи да се решат основни проблеми на селата в този район. МРРБ ни отпусна парите независимо от това, че има заявка за ремонт на общо 150 моста в страната.

- Докъде стигна решаването на проблема с обгазяването на Стара Загора?

- Източникът на обгазяването на Стара Загора може да бъде определен много лесно, вече имаме положителни резултати в тази посока. Работят в екип много неправителствени организации, институции и известни специалисти. Проблемът скоро ще бъде решен напълно, ще излезем с официално решение по проблема.

- Кои ще бъдат най-важните ви задачи като областен управител до края на годината?

- Първи по важност остава проблемът с обгазяването на Стара Загора и аз ще продължа упорито работата си в тази посока. Поставил съм си задача да направя всичко възможно Старозагорски регион да стане известна и предпочитана туристическа дестинация, защото имаме всички условия за развитие на туризма - изключително богато културно-историческо наследство, сериозни традиции в балнеолечението. Представих 8000-та история на Неолитните жилища в Стара Загора в Израел, както и на Шестата световна среща на медиите във Виена. На срещата в австрийската столица отправих апел към журналистите от цял свят да помогнат за популяризирането на Неолитните жилища в Стара Загора. Темата предизвика огромен интерес сред представители на медиите от Лос Анжелис, Чикаго, Испания, Молдова, Украйна и Австрия. Повече от 30 медии изразиха желание да включат материали по темата в изданията си. За нас е проблем, че все още нямаме готови  пакети за туристически услуги, които да разпространим по света. Затова през следващите месеци общините на територията на региона със съдействието на туристическите фирми ще изготвят необходимите пакети, които сме в състояние да предложим на гостите от цял свят. Предприели сме и конкретни стъпки за изработване на  регионална стратегия за развитие на туризма, която би решила много проблеми в тази област.

Интервю на Сашка Панайотова, в. Пари, 4 юни 2010 г.

Още новини