Начало Новини Актуално Йордан Николов инициира среща между представители на AES Марица изток 1 и на ОбС - Гълъбово

Йордан Николов инициира среща между представители на AES Марица изток 1 и на ОбС - Гълъбово

Актуално

Срещата, инициирана от областния управител Йордан НИКОЛОВ, между представители на AES Марица изток 1 и на Общинския съвет -Гълъбово се проведе на 14 октомври в Областна администрация Стара Загора. От страна на AES Марица изток 1 присъстваха финансовият директор Иван Цанков, екологът Радостина Янакиева и мениджърът договори Станислав Тодоров, а от страна ОбС - Гълъбово - председателят Янка Петрова и общински съветници.

Основна тема на срещата бе Корпоративната социална политика на AES Марица изток 1 в община Гълъбово. Участниците в срещата благодариха на областния управител за ангажираността му към преодоляване на създалото се напрежение между енергийната компания и община Гълъбово, пише вестник Национална бизнес поща.
По предложение на Йордан Николов, Янка Петрова пое ангажимента да включи в дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет точка, която да постави за обсъждане създаването на съвместна работна група и да се премине към конкретно изпълнение на дейности по осъществяване на корпоративната социална политика.

Още новини