Начало Новини Коментари Инвестиците: Общата стойност на активите е под 9 млрд. лв.

Инвестиците: Общата стойност на активите е под 9 млрд. лв.

Коментари

Към края на юни 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на почти 8,885 млрд. лв. Това съобщава Българската народна банка (БНБ). Техният размер се увеличава на годишна база с 602,5 млн. лв. (7,3%) и със 78,5 млн. лв. (0,9 на сто) спрямо март.

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2023 г. е 4,8%, при 5 на сто от БВП към юни 2022 г. и 4,7% към края на първо тримесечие на тази година. Към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат почти 2,822 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с близо 140 млн. лв. (5,2 на сто).

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 57,2% при 49,5 на сто година по-рано. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 28,6 на сто от общата сума на активите към юни 2023 г. при относителен дял от 33,4% към юни 2022 г. и 29,1 на сто към март 2023 г. Към полугодието с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са домакинствата (37,7%), застрахователните компании и пенсионните фондове (30,4%) и нефинансовите предприятия (9,6%).

Източник: КРОСС

Още новини