Начало Новини Актуално Инвестиционната активност в промишлеността бележи спад с над 21%

Инвестиционната активност в промишлеността бележи спад с над 21%

Актуално
Спад в инвестициите

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2011 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2010 г. и инвестиционните им планове за 2011 година. През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 21.1% по-малко спрямо предходната година, съобщи Националният статистически институт.

Събраната информация през март т.г. за инвестиционните планове за 2011 г. показва по-нататъшно свиване на инвестициите с около 11% спрямо направените през 2010 година. Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2011 г. е около 77%. Мениджърите от този сектор предвиждат увеличение на инвестиционните си програми с 0.5% спрямо 2010 година. В обществения сектор се очаква намаление с 35.3% спрямо предходната година.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2011 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (49.3%), при които се очаква спад от 10.4% спрямо 2010 година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с 28.3% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които предвиждат увеличение с 0.8% спрямо миналата година. Следват отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки, с 15.4% относителен дял в очакваните инвестиции през 2011 г., като мениджърите от тези отрасли предвиждат свиване на инвестиционните програми с 19.1% спрямо 2010 година.

Още новини