Начало Новини Актуално Инвестициите на EVN в България надвишиха 1 милиард лева

Инвестициите на EVN в България надвишиха 1 милиард лева

Актуално
ЕВН България

За първите седем години от своята дейност в страната, австрийската енергийна компания EVN е вложила над 1 млрд. лева в енергийна инфраструктура, генериращи мощности, клиентско обслужване и възобновяеми енергийни източници. С едномилиардната си инвестиция от навлизането на българския пазар до днес, EVN се оказва един от най-големите чуждестранни инвеститори в България и компания с дългосрочни обществени ангажименти към българските клиенти, българската природа и българската енергийна сигурност.

Основната част от инвестициите за тези първи седем години в размер на 850 млн. лв. са насочени към модернизиране, поддържане и изграждане на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България и въвеждане на модерни стандарти за клиентското обслужване. Това включва подмяната на 1,5 млн. електромерa с нови модерни устройства, 15 000 км нови и ремонтирани кабелни и въздушни електропроводи, 1500 нови трафопоста, три мобилни подстанции, една новоизградена стационарна подстанция, 2 нови диспечерски звена и др.    

За това време дружеството въведе модерна клиентска структура, ориентирана изцяло към клиента с офиси на цялата лицензионна територия. Много от придобитите при приватизацията сгради бяха ремонтирани изцяло, а други като сградата в гр. Приморско беше изцяло новопостроена. Също така за този период беше изграден изцяло нов денонощен телефонен център за връзка с клиенти и бяха въведени ясни стандарти за качество на обслужване и обработване на клиентски сигнали. 

Благодарение на поддържания устойчив и стабилен темп на инвестициите от 2005 г. досега, EVN България успя да постигне една от най-впечатляващите мерки за енергийна ефективност в България: намаляване на мрежовите загуби под 11%, което води до спестяване на 550 GWh електрическа енергия годишно, което представлява годишното потребление на средно голям областен град. Заедно с това прекъсванията по мрежата бяха намалени с 39%, с което дружеството се стреми да изпълнява своя ангажимент за качествено и сигурно електроснабдяване, което е гаранция за развитието на всяка икономика. 

Немалка част от инвестираните средства в последните години са вложени в развиване на сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив и във възобновяеми енергийни източници.

От 2007 г., когато EVN приватизира Топлофикация Пловдив, вложените до момента средства в нова мрежа, абонатни станции и в най-модерната в технологично отношение когенерационна централа на Балканите възлизат на над 150 млн. лв. Тези инвестиции вече бяха оценени по достойнство и в края на 2011 г. EVN България получи признание от Българската агенция за инвестиции, която обяви EVN България Топлофикация за ‘Инвеститор на годината в иновации 2011. В сектора на възобновяемите енергийни източници в България EVN реализира два фотоволтаични парка на обща стойност 16 млн. лв. Заедно с това EVN България инвестира активно в професионалното развитие на своите сътрудници. Като част от този процес през 2011 г. в Стара Загора беше открит изцяло нов център за обучения на EVN Академия – специализираното звено на дружеството за професионални обучения и квалификации.  

Всичко това определя EVN България като стабилен инвеститор и голям данъкоплатец с ясен дългосрочен ангажимент в страната, осигуряващ заетост и професионална реализация на хиляди специалисти и бизнес възможности за български и чуждестранни компании-контрагенти. Компанията възприема своята работа като мисия, насочена към икономическия просперитет на хората в Югоизточна България чрез постигането на съвременни стандарти в енергийната инфраструктура на региона. Устойчивият инвестиционен темп и отговорното отношение към клиента остават водещи за EVN България, което се подкрепя от философията на хилядите сътрудници на дружеството, че когато създаваме, влагаме цялата си енергия!, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Още новини