Начало Новини Актуално Интересът на чуждестранните инвеститори към Казанлък нараства, въпреки кризата

Интересът на чуждестранните инвеститори към Казанлък нараства, въпреки кризата

Актуално

Община Казанлък е сред общините в България, към които интересът на чуждестранните инвеститори нараства, независимо от икономическата криза. Ще бъдем една от основните общини, на чиято територия ще бъдат реализирани мащабни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници, казва кметът на общината Стефан Дамянов.

През 2009г. Ветроком ЕООД, дъщерна фирма на швейцарската компания Алпик, започна строителство на ветрогенераторен парк за възобновяема енергия на стойност 170 млн.евро. Българо-немското дружество BCI (Би Си Ай АД) пък ще инвестира 200 млн.евро в изграждането на фотоволтаична система на територията на три казанлъшки села – Ясеново, Черганово и Голямо Дряново. В края на 2010 г. ще бъдат направени изпитанията на първия етап от изграждането на ветрогенераторния парк. Към инвестициите от 370 млн.евро в изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) трябва да прибавим и инвестицията от 14,5 млн.лв., направена от руския инвеститор Промет на територията на Казанлък, посочва кметът на общината Стефан Дамянов. През 2009 г. в Казанлък отвори врати и магазин на Кауфланд, както и модерният търговски комплекс Изток. През 2010 г. инвеститорски интерес към общината са заявили и Пени Маркет и Технополис. Ако казанлъшкият Общински съвет подкрепи инвестиционните намерения на Кълвача инвестмънт, компанията ще изгради голф игрище и летищен комплекс на обща стойност 70 милиона евро, пише вестник Пари в специализирано приложение на регион Стара Загора.

Проекти  Общинското ръководство притежава добър опит в писането и защитаването на проекти. Още преди участието в структурните фондове на ЕС създадохме дирекция в Общината, която натрупа опит от предприсъединителните фондове. Общината има над 32 обекта, спечелени по различни програми, казва кметът Стефан Дамянов. Общата стойност на  реализираните проекти по предприсъединителните и структуроопределящите фондове на ЕС от 2004 г.до 2010 г. възлиза на 77 млн.лв. Най-мащабният проект е Интегриран воден проект, етап 1 на стойност 6 млн. 422 хил. лв., който включва изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев”, изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в с. Овощник, известно с минералната си вода. Проектът е спечелен от общината по ОП „Околна среда” и е финансиран със средства на Кохезионния фонд на ЕС и национално съфинансиране. Селата Розово, Средногорово, Черганово, Копринка и Шейново с подкрепата на община Казанлък успяват да спечелят проекти по кампанията „Чиста околна среда”, всеки на стойност 10 000 лв.. Реализирани са обекти в сферата на туризма на стойност 2,6 млн. лв.Общината успешно е защитила и редица проекти в сферата на образованието.

Туризъм Община Казанлък има всички условия да заеме едно от водещите места в сферата на туризма у нас, казва кметът Дамянов. Важен принос за това дава културно-историческото наследство, което привлича туристи от чужбина и страната. Досега в дейности по социализация на обекти и изграждане на инфраструктура в Долината на тракийските владетели сме вложили около 5 млн. лева, допълва кметът. На първи етап е одобрен проектът „Развитие на туристическите атракции в Долината на тракийските царе”, който включва 9 тракийски гробници. Проектът е на стойност 4 млн. 299 хил. лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 млн. 654 хил. лв. Основната му цел е повишаване на туристическия потенциал, който притежава регионът. Празникът на розата и Дните на тракийската култура са уникални празници в България и ние ще продължим да работим за тяхното популяризиране, казва Стефан Дамянов.

Кризата Средномесечно безработните в общината се увеличават със 100 души по данни на Бюрото по труда. Само в продължение на 6 месеца, от ноември миналата година до март тази година, безработицата е нараснала от 4,7% на 7,2% . Срещите на общинското ръководство със Съвета по бизнес в Казанлък целят конструктивно обсъждане на необходимостта от разкриване на нови работни места и подробно разясняване на двете програми за трудова заетост „Аз мога” и „Развитие”. Кметът Стефан Дамянов ще предложи за разглеждане пред УС на НСОРБ въпросите за трудовата заетост и пазарната политика на държавата, в контекста на развитие на българските общини.

Още новини