Начало Новини Актуално Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя Съдебната власт в числа

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя Съдебната власт в числа

Актуално

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя Съдебната власт в числа – първото и единствено по рода си интерактивно табло, което обобщава и визуализира основни аспекти от работата на съдебната власт в България по ясен и достъпен начин. То осигурява директен достъп до данни, на които може би никога нямаше да обърнете внимание, разгледате, анализирате и проследите в сравнителен план през годините.

Използвайки достоверни, обективни и проверими данни, таблото показва динамиката на процесите в съдебната власт през последното десетилетие, както и някои предизвикателства, пред които тя се изправя. Част от информацията и способът на нейното представяне могат да бъдат намерени единствено тук (например регионални карти за бързината на правосъдието, картата на (само)отводите, командироването) и др.

Кой може да го използва:

  • Народни представители, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет;
  • Съдии, прокурори, следователи;
  • Неправителствени организации;
  • Журналисти;
  • Всеки, който се интересува от състоянието на българското правосъдие.

Някои основни изводи от събраната и анализирана информация:

  • България има много голям брой магистрати на глава от населението. Тъй като към разходи за персонала се насочва най-голяма част от бюджета на съдебната власт, това обуславя и прекалено раздутия бюджет на системата.
  • Бюджетът расте автоматично и продължава да се формира не въз основа на залагане на стратегически цели и оценки на постигнатите резултати.
  • Разходите се увеличават, макар натовареността, т.е. работата, да намалява.
  • Многобройните самоотводи подсказват, че те са се превърнали от гаранция за справедлив съдебен процес в средство, чрез което може да се стигне до отказ от правосъдие.
  • Командироването се е превърнало от легитимно средство за справяне с натовареността в механизъм за заобикаляне на конкурсното начало и на практика води до повишаване в длъжност, поставяйки командированите магистрати в зависима позиция.

Още новини