Начало Новини Актуално Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет

Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет

Актуално

Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет се открива по искане на ректора на висшето училище доц. д-р Добри Ярков. В него се предвижда да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетни за университета и държавата области на науката.

Институтът ще представлява съвременна научна инфраструктура, обединяваща изследователската дейност на три висши училища в интердисциплинарни изследвания с по­добри условия и с повече възможности за участието на докторанти и студенти в научната му дейност. В него ще се извършват изследвания в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността. Новото звено ще функционира в партньорство с Техническия университет - София, Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски, общинските власти, национално представителни организации на работниците и служителите.

Институтът ще обединява работата на изследователски групи в три сектора: Икономически анализи и проекти, Селско стопанство и биотехнологии и Минно дело и енергийни системи, които ще работят по проекти от национални и международни научни програми, ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на регионалната и националната икономика.

Още новини