Начало Новини Актуално Иновациите и субсидиите от ЕС са пътят за развитие на българското земеделие

Иновациите и субсидиите от ЕС са пътят за развитие на българското земеделие

Актуално

Земеделски институт - Стара ЗагораСеминар на тема Наука и бизнес в земеделието се проведе в Земеделски институт - Стара Загора. Бяха представени важни за земеделието теми и проблеми. Проф. Мария Балтаджиева, учен и изобретател в сферата на млякото и млечните продукти, говори по темата Науката за бизнеса в България.

Проф. Мария Балтаджиева се спря на ключовите проблеми, които стоят пред малките и средни предприятия в страната. Според нея само 6% от тези предприятия получават субсидии от Европейския съюз. Останалите средства се разпределят между големите фирми и предприятия. Така крупните компании, които като брой са 1% от предприятията в сектора у нас, изяждат възможностите за развитие на останалите 99%. Това ограничава въвеждането на иновационни технологии, които са ключов фактор за развитието на предприятията.

Проф. Балтаджиева припомни проучване на Евростат за периода 2008 - 2011 година, което показва, че едва 27,3% от българските предприятия са въвели някаква форма на иновации. За сравнение в останалите страни от ЕС иновационната активност е около 50%. В България са разработени редица научни решения и те са защитени със 167 патента. Ползата от въвеждането им в производствената практика е безспорна. По използване на иновациите в бизнеса България е на 62-ро място от 144 страни, показва статистиката.

Интерес по време на конференцията в Земеделски институт - Стара Загора предизвика и лекцията на проф. Живко Кръстанов на тема Науката и бизнеса в животновъдството.

В работата на научния форум участва и заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов. Той коментира, че през предстоящия програмен период 2014 - 2020 приоритет ще бъде подкрепата на слабите отрасли. Сред тях са животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството, пчеларството, биоземеделието и др. По този начин около 100 милиона евро или 13% от сумата за директни плащания ще бъдат разпределени за отглеждане на определен вид култури и животни. Той подчерта, че 2015 година е посветена на развитието на животновъдството. Отрасълът е е изключително важен за развитието на икономиката на България и само правилната държавна политика ще позволи той да се развива. Зам.-министър Бюрхан Абазов обяви, че иновативният елемент и екологичната оценка ще бъдат част от критериите при одобрението на проектите. Стандартите за приложение и основните критерии при работата ще бъдат дискутирани с научните среди и с браншовите организации.

По време на семинара бяха дискутирани възможностите за разширяване на сътрудничеството между научните организации и бизнеса в аграрния сектор. Присъстващите, предприемачи и се запознаха с проектите, по които работи Земеделския институт в Стара Загора. Сред тях е и проект финансиран от Катар за развитие на генофонда и отглеждане на агнета в арабската държава. Сред гостите бяха още и председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Петър Славейков и представители на на браншови и научни организации.

Участие във форума взе и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. Той запозна присъстващите с дейностите, които Палатата и европейската мрежа Enterprise Europe Network (чиито представител за региона е ТПП - Стара Загора) извършва в областта на въвеждането на иновациите в земеделието. Олег Стоилов представи и предстоящи събития по тамата, които ще се проведат в Стара Загора.  

Земеделски институт – Стара Загора води началото си от създаденото през 1898 година Депото за добитък край Стара Загора. Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16 февруари 1942 г. и има самочувствието да твърди, че точно чрез него е поставено началото на животновъдната наука в България. Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите. В Института се съхраняват стада от породите говеда: Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце: Ил дьо франс,  Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска. Основната дейност на Института е od съхранява генофонда на породи говеда, овце и птици.

Днес ръководител на Земеделски институт – Стара Загора е доц. д-р Стайка Лалева.

 

Още новини