Начало Новини Актуално Иновации се подпомагат чрез нова процедура на оперативна програма Конкурентоспособност

Иновации се подпомагат чрез нова процедура на оперативна програма Конкурентоспособност

Актуално
иновация финансиране

Фирмите ще могат да получат безвъзмездно финансиране до 500 хил. лева за научно-изследователска и развойна дейност. Това е възможно след кандидатстване с проекти по нова процедура на оперативна програма Конкурентоспособност, която вече стартира. Общият бюджет е в размер на 30 млн. евро.

Особеното при новата процедура е, че компаниите могат да подават проекти самостоятелно или с партньор, а кандидатстването ще е на три етапа. Проекти се приемат до 10 юни 2012 година. Отпусканата помощ варира от 25% до 50%, но ако фирмите отговарят на някои допълнителни условия, може да достигне и до 80%.
Процедурата е допълнение на обявените досега схеми, свързани с иновации. Обхватът на дефиницията за иновативни продукти, процеси и услуги е значително разширен спрямо предишната практика.

Какво се финансира и с колко? По процедурата се отпускат средства за провеждане на научни изследвания или експериментално развитие, като може да става въпрос за създаване на нови или за усъвършенстване на иновативни продукти, процеси или услуги. Кандидатите могат да получат финансова подкрепа за професионални консултации, свързани с придобиването на права върху индустриална собственост, както и за консултантски услуги за подготовка и визуализация на проекта.

Фирмите могат да подадат проекта си самостоятелно или в партньорство с други компании, научно-изследователски организации, университети и др. В случаите, когато си партнират две или няколко компании, задължително един от партньорите трябва да бъде микро-, малко или средно предприятие. В същото време нито един от партньорите не трябва да поема повече от 70% от допустимите разходи по проекта за сътрудничество.

Максималният размер на субсидията е 500 хил. лева, като не е предвиден минимален праг. Допустимите разходи за финансиране са до 50% по проекти за индустриални научни изследвания и до 25% за експериментално развитие.

В зависимост от категорията на предприятието, допустимите разходи могат да се увеличат с още 20% за микро- и малки фирми и с 10% за средно големи компании. Ако кандидатът има партньор по проекта, максималното ниво на безвъзмездната финансова помощ се увеличава с още 15%. Така едно малко или средно предприятие може да получи до 80% за индустриални изследвания и до 60% за експериментално развитие. При средните предприятия прагът на допустимите разходи се увеличава съответно на 75 и 50% в зависимост от типа на проекта, а за големите фирми – на 65 и 40%.

Какви са сроковете? По процедурата може да се кандидатства на няколко етапа. Първата сесия ще е открита до 10 февруари, втората - до 10 април, и последната е до 10 юни. Така фирмите, които са най-подготвени с проектите си, ще могат да ги подадат веднага и няма да се губи време в изчакване на останалите.

Още новини