Начало Новини Актуално Инж. Веселин Драгов, собственик на Строител ВД ООД: Започва окрупняване на строителните фирми

Инж. Веселин Драгов, собственик на Строител ВД ООД: Започва окрупняване на строителните фирми

Актуално

В началото на годината успяхме да договорим ново оборудване на стойност над 3 млн. евро. Ще го получим в първото полугодие на 2010 г. Разширяваме производствените си бази, нямаме съкратени хора. Дори от началото на годината сме назначили нови 30 работници и сега под шапката на Строител ВД работят вече 1000 души. В процес сме на сключване на договори за нови обекти, казва инж. Веселин Драгов, собственик на Строител ВД ООД - Стара Загора. Старозагорската компания има готовност да работи като подизпълнител на магистрала Тракия.

- Господин Драгов, очакванията на строителната камара са, че през 2010 г. една трета от строителните фирми в страната ще замразят регистрацията си. Каква е вашата прогноза?
- И през 2010 г. жилищно-курортното строителство в България няма да излезе от кризата. Ще продължават обаче да се строят големи обекти, защото големите инвеститори разполагат с парични потоци. Строителството в България ще се окрутши. Възможно е по-малките строителни фирми да се влеят към по-големите. Другата им възможност за оцеляване е да работят като подизпълнители на големите фирми. Със сигурност ще оцелеят тези строителни фирми, които са най-конкурентни - имат добра техника, добро ръководство, ниска себестойност на производство. Така на пазара ще останат най-добрите и конкуренцията между фирмите ще бъде на още по-високо ниво.

- А каква беше кризисната 2009 г. за фирма Строител ВД?
- Нашата фирма изпрати една успешна година, в която успяхме да завършим в срок поетите ангажименти и поехме нови строителни обекти. Приходите ни през 2009 г. са с 25 млн. лв. повече в сравнение с 2008 г. и бележат ръст от 170%. Една от причините за този успех е, че инвестирахме много средства в качествена техника, което ни даде възможност да бъдем предпочитани партньори при изпълнението на големи поръчки. През изминалата година приключихме строителството на новия завод на фирма Кен, който вече работи успешно. Приключихме и завода на Промет сейф в Казанлък, предстои да довършим строителните работи и по мол Галерия в Стара Загора. Завършили сме и 40 по-малки обекти. В края на миналата година получихме наградата на Камарата на строителите и бяхме обявени за Строител на годината в Старозагорския регион. Камарата оцени това, че фирмата ни има сериозен ръст по отношение на техниката, на приходите и на персонала. Успехът ни се дължи и на това, че рискувахме да направим сериозни инвестиции в ново оборудване и резултатите показаха, че тази наша политика е била успешна. Фирма Строител ВД вече ще бъде обслужвана от дирекция Големи данъкоплатци в НАП-София, което е признание за това, което сме успели да постигнем през последните години. В Старозагорския регион сме признати за най-голямата строителна фирма. Очаквам с излизане на националните финансови резултати на строителните фирми да бъдем сред първите и в България. Имаме сключени договори за над 50 млн. лв., които са в процес на изпълнение. В близките един-два месеца приключваме преговорите за нови обекти за над 100 млн. лв. Това е гаранция, че и 2010 г. ще бъде успешна за нас. През тази година очакваме ръст на приходите с около 20 млн. лв.

- Винаги сте твърдели, че икономическата криза има положителен ефект върху работата на Строител ВД. Защо?
- Положителното на кризата е това, че тя наложи по-голяма дисциплина сред персонала и ние вече поставяме по-големи изисквания при подбор на работниците. Положителен момент вследствие на икономическата криза е нормализирането на цените на материалите в строителния бранш. Цените на машините за строителството са вече с 20-30% по-ниски. Предимство е, че намаля и срокът за доставката им. През ноември 2009 г. сключихме договор за закупуване на три автокрана, като единият е уникален 200-тонен кран от световноизвестния производител Либхер. Преди за такива машини ни определяха срок на доставка три години, а сега ни ги доставят за 5-6 месеца. За наша радост до този момент нямаме затруднение в плащането от страна на нашите инвеститори с изключение на държавата.

- Ще продължат ли инвестициите и през трудните месеци на икономическа криза?
- Още в началото на годината успяхме да договорим ново оборудване за фирмата на стойност над 3 млн. EUR. Ще го получим в първото полугодие на 2010 г. Разширяваме производствените си бази, нямаме съкратени хора. Дори от началото на годината сме назначили нови 30 работници и сега под шапката на Строител ВД работят вече 1000 души. В процес сме на сключване на договори за нови обекти.
Имаме желанието да увеличим възможностите на бетоновия център към фирмата. Стремим се да повишим производителността на труда, което става със закупуване на нова техника, допълнително професионално обучение на персонала и повишаване на изискванията към нашите служители.

- Ще разширявате ли вида на строителните дейности, които извършвате?
- Надяваме се на промени в законодателството в ЕС, които да ни дадат възможност да изпълняваме големи строителни обекти в чужбина като изпълнители, защото законът до този момент ни дава право да работим само като подизпълнители, а ние имаме по-големи възможности. Очакваме да видим кой ще спечели конкурса за автомагистрала Тракия, като намерението ни е да сключим договор като подизпълнител със спечелилата фирма. Имаме много добър ресурс за изпълнение на изкопни и насипни работи и инфраструктура по магистралата. Убеден съм, че който и да спечели конкурса, ще ни потърси.
С работата си по мол Галерия в Стара Загора Строител ВД навлезе в сегмента на големите строителни обекти в България. До края на март трябва да издадем обекта съгласно договора с инвеститора. Строително-монтажните работи там вървят по план и вече правим изпитания на инсталациите. Придобихме сериозен опит от изграждането на инсталационната част на обекта, която е уникална за страната. Имаме покани да представим оферти за изграждане на три мола в България, чието строителство ще започне през тази година. Поканени сме да поемем реконструкцията и на заводите на Девня Цимент. 

Интервю на вестник Пари


Още новини