Начало Новини Актуално Инж. Щерьо Щерев: Енергетиката е ключовият камък на икономиката

Инж. Щерьо Щерев: Енергетиката е ключовият камък на икономиката

Актуално

инж. ЩеревХилядолетия наред строителният гений на човека е използвал сводовете и арките при изграждането на каменни мостове и мегастроителни конструкции, някои от които са оцелели и до наши дни. Основният използван строителен материал е дяланият камък. На върха на арката и сводовете, умело поставен клиновиден камък е определял стабилността на конструкцията. Избиването на този камък нарушава стабилитета на свода/арката и той/тя рухва заедно с цялата постройка.

Енергетиката е в основата на икономиката на една държава. Колкото по-евтина електрическа енергия се произвежда и предлага, толкова по-конкурентна е промишлената продукция, икономиката е стабилна, а стандартът на живот на всички граждани в държавата е по-висок.

Преди да бъде наложен квотният данък върху емисиите на въглеродния диоксид (СО2), цената на електрическата енергия, произвеждана на база местни лигнитни въглища, бе над два пъти по-ниска. Така например, цената на 1 МWh от ТЕЦ „Марица-изток 2“ бе под 70 лв. 

Основание за налагане на квотния данък е широко пропагандираната лъжа за вредата от СО2. С него „зелените“ пропагандисти обясняват промените в климата, влошеното здраве на жителите на големите градове, сушата и наводненията, резките застудявания и големите горещини.

Обясненията на непредубедените световноизвестни учени се потискат и не се популяризират сред обществото,  защото не обслужват комерсиални интереси на големите корпорации и банки. Щедро се финансират 'зелените' партии и неправителствени организации, които с шумна пропаганда внушават страх от СО2 сред неосведомените граждани. Но той не е определящ фактор за климатичните промени. Върху земната температура основно влияние имат на първо място водните пари и твърдите прахови частици. Те изпълняват ролята на филтър, който пропуска слънчевата и космическата радиация до земната повърхност. В същото време те регулират обратното топлинно излъчване от Земята към Космоса. Тези природни процеси са научно обяснени и доказани, както и климатичните цикли на повишаване и понижаване на средната земна температура.

Съвременните ТЕЦ, изгарящи въглища имат електрофилтри, които пречистват димните газове и задържат над 99% от твърдите прахови частици. Жителите на София са свидетели, как през дните от Коледа до Нова година, когато градският автомобилен трафик бе минимален, въздухът над града беше чист, въпреки че жителите в крайните квартали се отопляват с твърди горива. Въглеродният диоксид не е отровен газ, не е агресивен газ. Той е инертен газ необходим за всички земни растения, както кислородът е необходим за всички живи организми. Той стимулира растежа на горските и селскостопанските насаждения, увеличава устойчивостта им на суша, повишава плодородието на последните. Количественото му натрупване в атмосферата зависи както от битовите и промишлените емисии, така и от естествените – гниещите процеси в околната среда и в многократно по-голяма степен от вулканичната дейност на Земята. Историята е отбелязала, как изригването на няколко големи индонезийски вулкана в различни исторически периоди са предизвикали промени на климата в продължение на години. Ние самите бяхме свидетели на последиците над цяла Европа от изригването на един вулкан в Исландия, а там те са десетки. Количеството на СО2 в атмосферата зависи в не по-малка степен и от количеството и качеството на горите на планетата.

Тези научно обосновани факти се пренебрегват от „зелените“ политици оглавили Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК). Председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен прие присърце утопичната кауза на зелените партии за нулеви емисии на СО2 до 2050 г. Тя провъзгласи своите непосредствени политически, екологични приоритети в така наречената „европейска зелена сделка“, чрез която тя цели в съкратени срокове да узакони в Европейския съюз ликвидирането на всички енергийни, промишлени и битови източници на въглеродни емисии, независимо какво ще струва на отделните държави и гражданите им. Но това не е сделка, както каза Пламен Димитров, лидер на КНСБ. И наистина е така. Силово ни се налага чрез увеличаване на цената на квотите за СО2 оскъпяване на ел. енергия от ТЕЦ на лигнитни въглища до финансовия им фалит. Чрез нови европейски закони и директиви ще бъдем принудени да ликвидираме работещи инвестиции за милиарди левове, които носят дивиденти на държавата и могат да работят ефективно още поне 20 години. В замяна нищо не ни се дава. Предлага ни се да ползваме кредити от целево сформирани банкови фондове за инвестиране първоначално в реконструкция на ТЕЦ за преминаване от лигнитни въглища на природен газ, както и за изграждане на ВЕИ-паркове и съпътстващите ги гигантски акумулатори. Това е прекалено скъпо „удоволствие“ за бедна България. Цената на доставяния у нас природен газ е близо два пъти по-висока от тази, на внасяния в Германия. Тя няма да се намали, тъй като амортизациите на милиардите инвестиции в нови тръбопроводи и изграждането на базата за приемане на танкери с LNG край Александруполис ще се включат в цената. Освен това трасетата на тръбопроводите от алтернативните източници преминават през размирни арабски държави, в които военните действия не стихват. Тръбопроводите и танкерите за LNG е много вероятно да станат обект на терористични акции, което ще компрометира, както сигурността на доставките така и конкурентната способност на природния газ. След изграждането на достатъчно заместващи мощности от ВЕИ ще бъдат ликвидирани и ТЕЦ на природен газ, преди да са изплатили банковите си кредити. С реализирането на тази „зелена сделка“ България ще касира загуби за милиарди левове:

  • Няма да можем да оползотворим най-голямото си природно богатство -„черното злато“ – лигнитното находище „Марица-изток“, със запаси от над 2 млрд.т.
  • Ще са необходими кредити от стотици милиони лева за саниране на минните изработки, за да не се превърнат в опасни екологични язви.
  • Губим на 100% енергийната си независимост;
  • Губим евтина ел. енергия за бита и индустрията, ако не е квотния данък.

Минно-енергийният комплекс Марица-изток е ключовият камък на българската енергетика. С ликвидацията му рухва и тя. Негативните последици за България ще бъдат многократно по-тежки от тези след спирането на четирите ядрени блока в АЕЦ Козлодуй. Разходите за връщането и обслужването на ползваните банкови кредити ще се калкулират в цената на ел. енергия от новите ВЕИ. Тя ще бъде твърде висока и непосилна както за битовите, така и за промишлените потребители. Освен това качеството на ел. енергия от ВЕИ не може да се регулира само чрез ВЕЦ, тъй като акумулираните в тях ограничени количества вода са за други приоритети - на първо място за питейни нужди, на второ за поливане в земеделието и на последно място за производство на ел. енергия.

Енергетиката е ключовият камък на националната ни икономика. С рухването й ще фалират малките, а след това и големите индустриални предприятия. Ще се ликвидират стотици хиляди работни места. Млади и стари безработни ще напуснат България. Рухва държавата.

Нима за такава мрачна перспектива сме мечтали, когато кандидатствахме за членове на Европейския съюз? Неговите създатели преди 70 години подписаха договор за мирно и равноправно сътрудничество при възстановяването на разорената от Втората световна война Европа на базата на стоманата и въглищата. Днешните западноевропейски лидери прокарват разделителни линии между богатите западни и бедните източни държави, членки на съюза. Политиките за икономическо развитие на „две скорости“ задълбочава разликите в стандартите на живот. Силовото налагане на „зелените“ политики ще разруши единството в Европейския съюз и ще го превърне в икономическо, военно и политическо джудже, което ще загуби световния си авторитет и политическата си независимост.

Ако България се чувства равноправен член на този съюз, трябва ли безропотно да приема тези пагубни политики, преследващи егоистични цели? В историята ни няма българско знаме с девиз за 'преклонената главица'.

Позицията на минния експерт инж. Щерьо Щерев е публикувана във вестник Старозагорски новини

 

Още новини