Начало Новини Актуално Инж. Пенчо Токмакчиев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ: Категорично сме проти

Инж. Пенчо Токмакчиев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ: Категорично сме против приватизация на Мините

Актуално

Шест наложителни мерки, свързани с бъдещето на "Мини Марица-изток" ЕАД, ще бъдат разгледани на заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество "Добив и преработка на минерални суровини, въгледобив, енергоресурси и минно строителство", съобщи инж. Пенчо Токмакчиев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.

Заседанието е било насрочено за миналата седмица, но синдикатите са поискали отлагането му, защото официално поканените Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, и заместничката му Мая Христова не са уважили поканата. "На практика присъстваха синдикатите и работодателите, но държавата, в лицето на министерството, не се отзова и нямаше необходимата представителност. Искането за провеждане на това заседание ние, като федерация, сме заявили преди месец и сме изпратили становище до министър-председателя Бойко Борисов, министрите Трайчо Трайков и Тотю Младенов, председателя на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание Мартин Димитров и президента на КНСБ д-р Желязко Христов", поясни синдикалният лидер, цитиран от вестник Старозагорски новини.
На първо място сред неотложните мерки синдикалистите са посочили необходимостта от "в непродължителен срок" да се разгледа въпроса за увеличаване цената на източномаришките въглища, замразена на равнище 74.56 лв./тон условно гориво. Според тях цената е замразена от предишното правителство в началото на 2009 г. по конюнктурни и политически съображения, което е затруднило въгледобивното дружество. Новото ръководство е положило огромни усилия, за да стабилизира финансовите резултати, се посочва в становището. Инвестиционната програма за миналата година е била силно затруднена, а за 2010 година тя е в размер на 96 млн. лв., като целта е да се подготви дружеството за добива на 7-8 млн. тона въглища повече, необходими за новата ТЕЦ "AES Гълъбово", чийто пуск се очаква до края на годината. "Новата цена на въглищата, съчетана с продължаващата разумна икономическа дейност на ръководството на Мините, ще позволи нормални разплащания с кредиторите, доставчиците и персонала, както и пълно изпълнение на инвестиционната програма", се казва в становището. Определянето на нова цена на въглищата ще допринесе и за формиране на обоснована и балансирана печалба както за Мините, така и за топлоцентралите.
"От особена важност за нас са законодателните промени, които ще ускорят и улеснят отчуждаването на необходимите за минните работи земи. В края на миналия мандат имаше подобно решение, но никой не знае каква е съдбата му, защото няма и крачка напред. Липсата на яснота изправя "Мини Марица-изток" пред риска да спрат работа. От юридическа гледна точка е необходимо да се приемат механизми за справедливо компенсиране на собствениците на имотите. Подобна законова промяна засяга и отчуждаването на земи и за други мини, но за момента ситуацията тук е най-критична", коментира още инж. Токмакчиев.
Като приоритет в новата енергийна стратегия да залегне изграждането на четвърта топлоцентрала, базирана на въглищата на "Мини Марица-изток", с мощност 600-700 мегавата, се иска още в становището. Процесът за нейното изграждане е бил стопиран в рамките на предния мандат заради приоритетното бъдещо изграждане на АЕЦ "Белене". Към строителството на нова мощност, отговаряща на всички съвременни изисквания, се очаква голям инвестиционен интерес, без да се ангажира държавният бюджет, мотивират предложението си синдикатите. Съхраняването на трудовата заетост и перспективата за откриване на нови работни места, подобряването на условията на труд, свързано с инвестициите за рехабилитация на минното оборудване и новите съоръжения, също са обект на внимание от страна на синдикатите.
Те настояват още за енергични мерки от страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и съществуващия още Български енергиен холдинг за нормализиране на ритъма на разплащанията от НЕК към топлоцентралите и от тях - към Мините, чието нарушаване в последните години затруднява работата по цялата верига.
Специално място в становището е отделено на категоричната позиция както на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, така и на Дружествената синдикална организация за пълно запазването на държавната собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД. Дружеството е доказало възможността да формира добри финансови резултати, да инвестира свои ресурси, да генерира стабилност на енергийната система, подчерта инж. Пенчо Токмакчиев. "Трябва да има яснота, сега се подхвърлят различни идеи - да се продават миноритарни дялове, да се приватизират цели дружества, това демотивира хората и никой не печели, най-малко държавата. Въглищата от комплекса са една от малкото солидни опори на енергийната сигурност и приватизацията на дружеството може сериозно да навреди на националните интереси", добави той и припомни, че опитът то да бъде продадено под формата на смесено дружество през 2003-2004 година е довел до стачни действия, подкрепени от повече от 90% от работещите в него.
"Надявам се на предстоящото заседание на Браншовия съвет да чуем и официалното становище на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за бъдещето на Българския енергиен холдинг. Известно ни е решението да се разформирова, но в каква степен отговарят на бъдещите планове появилите се идеи да се правят нови обединения, на какъв принцип и кога - не мога да коментирам, защото няма нищо ясно изразено като намерения. В отрасъла са необходими яснота, спокойствие и сигурност, от които полза имат не само работещите в него", заключи инж. Пенчо Токмакчиев.

Още новини