Начало Новини Актуално Инж. Кънчо Филипов: Ясна енергийна политика, вместо празно политическо говорене

Инж. Кънчо Филипов: Ясна енергийна политика, вместо празно политическо говорене

Актуално
Кънчо Филипов

Кънчо Филипов е роден на 10 март 1951 г. в Стара Загора. Висшето си образование е завършил в Техническия университет във Варна. Специализирал е Макроикономика и стопанско управление в Академията за обществени науки в Москва. Бил е директор на ТЕЦ Марица–Изток 1 и на Брикел ЕАД.

На първия конгрес на партия ЛИДЕР, проведен на 12 април 2008 г., е избран за неин председател.

- Как се промени България за последните 3 години, откакво съществува ПП ЛИДЕР, г-н Филипов?

- Преди 2 години всички партии, без тези от тройната коалиция, се обявихме и търсехме промяна в управлението на България. На изборите около половината от гласоподавателите дадоха своето доверие на ГЕРБ. Почти всички бяхме доволни от състоялата се промяна и очаквахме, че победилите ще започнат да изпълняват прекрасните си предизборни обещания и декларараната управленска програма.
Какво се получи почти две години от управлението на ГЕРБ?
Вместо всички усилия на правителството да са насочени към преодоляване на тежката икономическа ситуация, сме свидетели на постоянни скандали и то породени от самите управляващи, на показни акции без видим ефект на безкрайни почти диаметрално противоположни предложения и действия при решаването на определени управленски проблеми.
На практика не е започнала реформа в нито една от сферите като образование, здравеопазване, пенсионно дело и т.н. Няма нито една реална стъпка за съживяване на икономиката, към създаване на условия за подобряване развитието на средния и дребния бизнес. Напротив. Някой днес да си спомня какво е реализирано от мерките на правителството преди една година за преодоляване на кризата? Почти нищо. Нещо повече – бюджетът за 2011 г. въобще не предполага икономически растеж, няма я искрата, която да го запали. Дребният бизнес, гръбнакът на икономиката и определящ благосъстоянието на гражданите продължава да бъде на ръба на оцеляването.
За съжаление и партиите от дясното политическо пространство, представени в парламента, не представляват реална алтернатива на сегашното управление. От пълната и безрезервна подкрепа на ГЕРБ в началото на мандата, след като не получиха парчето от баницата, за което се надяваха, те се превърнаха в най-ярките критици на управляващите и в голяма степен генератори на скандалите в парламента и обществото.
Всичко това не е теренът, на който искаме да живеем и работим ние, хората от ЛИДЕР. Не искаме да участваме в разнасянето на флашки и компромати, нито в поредицата от полицейски, данъчни и контрабандни канали. Ние искаме да работим доколкото можем в тази ситуация за развитието на бизнеса по места, да не се съкращават работни места и да не се закриват фирми. Това не е атрактивно в момента и затова се създава впечатлението, че ЛИДЕР като че ли отсъства от така наложения публичен поитически живот.

- Каква е оценката Ви за участието на ЛИДЕР в местната власт и по-контретно в Стара Загора?

- Искам да подчертая, че в Стара Загора участвахме с гражданска листа, съставена от част от представителите на местния бизнес и общинската организация на ЛИДЕР. Сега, 4 години след участието ни в местната власт, отчитаме, че това е удачна форма на представителство и работа в Общинския съвет. На практика в Стара Загора се осъществи напълно нашата идея за участие в местната власт на хора, които имат опит и са създали добри практики в своите фирми и организации, хора, които са мотивирани и умеят да мотивират другите да бъдат отговорни и градивни. Участието на представителите на нашата гражданска листа, макар че бяха и само от трима души, потвърждават тези изводи. Те бяха инициатори или в основата на много добри и полезни инициативи и решения за развитието на града и общината. Лично моята оценка е, че това беше изключително добър подход и като партия ще се стремим да го реализираме и в други общини.

- Ще участвате ли в предстоящите избори и на какви лица и платформи ще заложите?

- Партия ЛИДЕР ще участва активно в предстоящите местни избори. Подготовката ни е в основата на дейността ни през последната година. Особено внимание обръщаме на организациите по места, защото нашето разбиране е, че в общините се решават основните проблеми на хората, там най-пряко може да се влияе върху на гражданите. Защото хората приемат „голямата политика“ през своето ежедневие, през своя джоб и хладилник.
Конкретно за Стара Загора в края на мандата съветниците от ЛИДЕР и „Общински съвет за Стара Загора“ ще направят пълен отчет за своята дейност и ще очертаят общите насоки за бъдещото развитие на общината. На тази база ще определим и конкетната форма за участие в тазгодишните избори.

- Как ще коментирате развитието на големите енергийни проекти у нас и имаме ли ясна енергийна политика?

- Ако трябва да бъда съвсем честен към вас и читателите ви, не мога да коментирам енергийната политика и бъдещето на големите проекти у нас, по простата причина, че почти всеки месец получаваме различни, в повечето случаи напълно противоположни сигнали от правителството. И все пак ще отговоря като експерт, а не като политик, без да коментирам коя политическа сила каква отговорност носи и трябва да носи по отношение развитието на енергетиката.
Първо, миксът от добиване на електроенергия от АЕЦ, въглищни централи и възобновяеми източници е такъв, че, ако искаме в близките 10 години да имаме плавно и поносимо покачване на цената на тока, не можем да минем без изграждането на АЕЦ “Белене“ и развитието на комплекса „Марица-изток“, независимо дали това се харесва, или не на някого.
И причините са съвсем прости. Най-бързо може да се построи АЕЦ “Белене“, защото площадката вече е сертифицирана, а това отнема много време. Последната идея за изграждането на нов блок на площадката на АЕЦ “Козлодуй“ с оборудване, поръчано за „Белене“, ще отнеме много повече време.
Второ, производството на относително евтина еленергия от АЕЦ и „Марица-изток“ ще компенсира или ще намали поскъпването й от увеличеното производство от въобновяеми източници, за което имаме поети ангажименти и изисквания от Европейския съюз. Съпоставянето даже на най-усреднените цени от различни източните доказва това: от АЕЦ - около 20-25 лв./мВтч, от въглищни централи – около 65 лв./мВтч, от  "ТЕЦ Марица Изток 2“ - около 35 лв./мВтч, от ТЕЦ “Марица изток 3“ и ТЕЦ „AЕS-Гълъбово“ - около 130 лв./мВтч, вятърни централи - 170-190 лв./мВтч и от фотооволтаични инсталации – 755-823 лв./КВтч.
Колкото и да се увеличават цените в бъдеще, съотношението между тези цени ще се запази в същия порядък. Като имаме предвид, че НЕК продава сега електроенергията на ЕРП на цена 88 лв./мВтч, ако не развиваме производството на атомни централи и „Марица-изток“, повишаването на цената на еленергията в близко бъдеще ще бъде шоково и непоносимо за по-голямата част от населението.
Умишлено цитирах тези, макар и усреднени цени, защото много политици се упражняват на тема енергетика и спекулират с опасността от зависимост - да ги помолим да анализират конкретно ситуацията и тогава да правят изводи.
Трето, от анализи на Световната банка се вижда, че при ръст на икономиката от 1%, трябва да има 0.7% ръст на електропроизводството. Като имаме предвид сегашната, а вероятно и бъдещи кризи в страните производителки на петрол, които ще доведат до непрекъснато повишаване на цената му, трябва да бъдем готови с ясна национална стратегия за развитие на електропроизводството и ясна политика за енергийна ефективност и енергоспестяващи производства. За съжаление, такива в момента няма и вместо да се използва националният експертен потенциал, се налага много повече празното политическо говорене и постоянни опити да се извличат лесни политически дивиденти, като се плаши обществото с тази наистина чувствителна за всички област.

- Как се определяте сега - като човек на бизнеса или на политиката?

- Може би моят отговор на Вашите въпроси дава основание сами да си направите изводи. Лично аз винаги ще остана много повече свързан с проблемите на бизнеса, отколкото на политиката. Тръгвайки към политиката, аз и моите съмишленици се водехме от идеята, че политиката може да бъде по-добра, по-честна, по-отговорна и по-полезна за хората, ако прилагаме в много голяма степен това, което сме научили в бизнеса. Това ни мотивираше да участваме в изборите.
За съжаление, в този период видяхме и почувствахме много от негативните страни в политиката, за някои от които дори не предполагахме, че може да съществуват. Но за радост пък много от моите приятели и съмишленици успяха да запазят най-доброто, което са натрупали като ръководители, мениджъри, бизнесмени и хора. С тях и техния опит ще продължим напред и в предстоящите избори. Това вероятно няма да се хареса пак на т. нар. класически партии, отново ще бъдем нападнати отляво и отдясно с измисления „корпоративен вот“ и ще ни вменяват практики, използвани от други за въздействие върху избирателя. Но това няма да ни откаже и да ни спре, защото за тези 4 години се убедихме, че е по-добре сами да защитаваме интересите на хората в местната власт, че имаме потенциал, а и морално право от повечето вечни политици.

- Как се отнасяте към кръглите годишнини и правите ли равносметка в тези дни?

- Според мен годишнините отразяват определен времеви отрязък, в който човек е живял, но не и някакъв специален етап в неговото развитие или реализация. Специално за мен тези 60 години преминаха страшно бързо. През тях се случиха много и съществени промени в обществено-политическия живот - не всеки има шанса да ги преживее, да ги преодлее и продължи напред. Така животът е по-труден, но и по-интересен.
Нормално е да правя равносметка на извършеното от мен, на постигнатото и пропуснатите възможности. В личен план съм щастлив, че най-близките ми хора от моето семейство имат добра професионална реализация и успешно развитие в тези трудни условия.
На тази възраст навярно трудно човек може да промени нещо съществено в себе си. Бих си пожелал да запазя по-дълго енергията и отговорното отношение към хората, с които работя и за които се стремим с моите колеги да направим живота им малко по-поносим и удовлетворителен.

Интервю: вестник Новината

Още новини