Начало Новини Актуално Инж. Евгени Стойков: Всички споразумения в Мини Марица изток се спазват

Инж. Евгени Стойков: Всички споразумения в Мини Марица изток се спазват

Актуално
Евгени Стойков

Ръководството на Мини Марица изток ЕАД изразява категоричното си несъгласие със спекулациите за оттегляне на подписи от подписаното на 12.07.2011 година споразумение, разпространявани от синдикални лидери в дружеството. Всички договорености, разписани в Колективния трудов договор през 2010 г. и ангажиментите, поети в цитираното споразумение, се изпълняват своевременно.

В година на криза за икономиката бяха увеличени трудовите възнаграждения на персонала в размер на 15% и това е факт от 01.07.2011 г. Средната работна заплата в дружеството е 1550 лв., съобщиха от пресцентъра. Всички заплати, както и премиите за добри производствени резултати, се изплащат в рамките на договорените в КТД срокове и дати. За хората, ангажирани пряко с производствения процес и ключовите категории персонал за постигането на рекордните добиви през 2011 г., е осигурено достойно и мотивиращо възнаграждение. На всички работници и служители са изплатени разписаните в КТД парични средства за посрещане на отоплителния сезон в размер на 720 лв. Месец след това бяха изплатени и коледни премии от над 1300 лв.

Убеден съм, че хората виждат и оценяват желанието ни за осигуряване на адекватно за положения от тях тежък физически труд възнаграждение, както и че няма да се поддадат на манипулативните твърдения на синдикални ръководители, заяви инж. Евгени Стойков – изпълнителен директор на Мини Марица изток ЕАД. Горд съм, че предприятието е печелившо, но не смятам за присъща на синдикатите дейността да се разпределя печалбата му по тяхно виждане. Това е работа на мениджмънта, допълни Стойков.

В началото на 2011 г. в бизнес програмата на Мини Марица изток ЕАД беше заложен добив от 27 милиона тона въглища. Находчивата и гъвкава политика на управление на мениджърския екип в Мини Марица изток ЕАД мотивираха работещите да поемат по-големи отговорности и да постигнат рекордни за 60-годишната история на компанията добиви. Реализирането на добитите количества суровина за производство на електроенергия ще осигури финансови приходи, необходими за изпълнението на предвидената амбициозна инвестиционна програма за настоящата година в размер на 110 млн. лева. За 2012-та г. по заявки на консуматорите е предвиден добив от над 32 млн. тона въглища.

През изминалата година осигуряването на средства за изпълнение на ремонтните, инвестиционните и социалните програми на дружеството бе един от основните приоритети. Управленските решения, които са заложени в бизнес програмата гарантират развитие на компанията в посока към модернизация и автоматизация на процесите, което ще гарантира ритмичността на работата в дружеството. Друга основна цел на ръководството е и подобряването на условията на труд на работещите, тъй като персоналът е основният и най-ценен ресурс на компанията.

В изпълнение на концесионен договор за добив на лигнитни въглища от Източно-маришки въглищен басейн между МИЕТ и Мини Марица изток ЕАД, най-голямото дружество за открит въгледобив осигурява 90% от енергийните въглища за страната ни. Това е основание дейността на дружеството да бъде определена като стратегическа за Република България в ПМС № 181/20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Дружеството поддържа непрекъснат 24-часов режим на работа, за да не се допуска прекъсване на производствения процес, като по този начин се гарантира сигурността на националната енергийна система.

Още новини