Начало Новини Актуално Инфраструктурата на кв. Железник в Стара Загора ще се подобрява с финансиране от 8,6 млн. лв.

Инфраструктурата на кв. Железник в Стара Загора ще се подобрява с финансиране от 8,6 млн. лв.

Актуално

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект Подобряване физическата и жизнена среда на кв. Железник в Стара Загора е подписан днес. Проектът предвижда финансиране на дейности със сумата 8 639 378 лева. Съфинансирането от страна на общината е 434 434 лева (5,03%), а одобрената безвъзмездна финансова помощ от порграмата е 8 204 944 лева (94,97%).

Проектът е по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г, схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Продължителността на проекта е 24 месеца.
От страна на община Стара Загора подпис под договора сложи проф. Светлин Танчев.

Това е един голям и важен проект за Стара Загора, който ще разреши много проблеми в квартал, където живеят над 20 000 души. Хората бяха безкрайно търпеливи, защото инфраструктурата бе в тежко състояние. Досега ние не можехме променяме нищо, защото очаквахме спечелването на този проект. Сега сме изключително доволни, че ще можем да зарадваме старозагорци. Благодаря от името на всички и нека си пожелаем още много хубави събития, каза проф. Танчев след церемонията.

На тържествената церемония присъстваха министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и ръководителя на управляващия орган на ОПРР – зам.-министър Лиляна Павлова. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма възлиза на 106 395 187 лв., от които 90 435 909 лв. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Още новини