Начало Новини Актуално Информация за предприемачи с интерес за развитие на търговия с Китай

Информация за предприемачи с интерес за развитие на търговия с Китай

Актуално

Млади предприемачиВ Търговско-промишлена палата - Стара загора пристигнаха екземпляри от изданията Млади предприемачи - книжка 2 - Наръчник за внос на селскостопански и други продукти (мостри) в Китай и книжка 3 - Наръчник за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа. В Палатата има още екземпляри от книжка 1 - Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай.

Изданията са подготвени и отпечатани от Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). Те са част от поредица, посветена на електронната търговия с Китай, изпращането на мостри на селскостопански продукти от страните от ЦИЕ в Китай, възможности за разплащане в Китай и сертифициране на продукти в Китай. Изданията се базират на собствени проучвания на ЦНСССКЦИЕ и целят да мотивират и подготвят бизнеса и преди всичко младите хора и студентите в България да представят родни продукти от областта на земеделието в Китай.

В работата си ЦНСССКЦИЕ акцентира върху обучителните семинари и курсове за млади предприемачи, предоставяйки необходимата информация за регулаторната база за търговия с Китай.

Тези, които имат интерес към темата, могат да получат безплатно екземпляри от изданията от офиса на Палатата, до изчерпване на количеството. Екземпляри ще бъдат предоставени и на библиотеките.

Припомняме, че през м. април 2019 г. в Стара Загора се проведе форум за представяне на дейността и проектите на ЦНСССКЦИЕ, на който се постигна договореност Стара Загора да бъде един от водещите региони, които участват в този процес. През м. май 2019 г. в Тракийски университет се проведе работна среща - семинар за запознаване с дейността и възможностите на ЦНСССКЦИЕ.

Още новини