Начало Новини Актуално Информационно събитие за дуалното обучение се проведе в Стара Загора

Информационно събитие за дуалното обучение се проведе в Стара Загора

Актуално

В конферентната зала на хотел Верея, екипът на проект BG05M2OP001-2.014-0001 Подкрепа за дуалната система на обучение в Министерство на образованието и науката проведе информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение. Домакин бе Регионално управление на образованието - Стара Загора.

Форумът е първия по рода си и България, което е оценка за приноса и лидерството на Старозагорски регион в процеса за прилагане на дуалното обучение в българското професионално образование, изразено от гостите. Специално беше акцентирано върху на ролята на Търговско-промишлена палата - Стара Загора в този процес, още при стартирането му чрез проекта ДОМИНО. При откриването официалните лица откроиха важността, ефективността и перспективността на тази форма на професионално образование, която дава възможност професионалните гимназии и бизнеса да работят заедно за развитие на професионалното образование а учениците - да получат рано необходимите знания и умения върху съвременна техника. Представители на професионални гимназии и бизнес споделиха своя опит, проблеми и препоръки при при прилагане на дуалното обучение. 

Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, приветства участниците с добре дошли, а водещ на информационното събитие бе г-жа Полина Златарска, главен експерт в Министерство на образованието и науката. Зам.- министър Георгиева заяви пълната подкрепа на МОН за развитието на професионалното образование и дуалното обучение, което вече е важен и устойчив национален приоритет.

Стара Загора е първата област, в която стартира дуалното обучение и можем да споделим много добри практики. Пожелавам на младите хора и родителите им, събрали се тук - да използват това време и да направят най-добрия избор на образование и професия, каза при началото на форума ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова.

Официални гости бяха още арх. Банко Банов - заместник областен управител и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата в Стара Загора. Присъстваха и директори на професионални гимназии, експерти по професионално образование и обучение от областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол, представители на бизнеса от М+С Хидравлик АД, гр. Казанлък, Арсенал АД, гр. Казанлък, Мини Марица-изток ЕАД и еДинамикс България.

Информационното събитие се реализира в рамките на проект BG05M2OP001- 2.014-0001 Подкрепа за дуалната система на обучение, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на събитието бе да се запознаят родители и ученици с потенциала на дуалната система на обучение, възможностите за ранна младежка заетост и ползите за регионалното икономическо развитие.

В област Стара Загора дуална система на обучение се провежда в шест училища - за Стара Загора са ПГМТТ Н. Й. Вапцаров, ПГЕТ Г. С. Раковски, ПГСД Инж. Н. Ранчев; за Казанлък са ПГ Иван Хаджиенов и ППМГ Никола Обрешков; за Раднево ПГ Св. Иван Рилски.

Презентации представиха екипите за управление на Проекта от Министерство на образованието и науката и на Регионално управление на образованието - Стара Загора. В тях бяха показани проведените дейности - закупено оборудване, учебни помагала, софтуер, макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация за проведени обучения на наставници, на учители и ученици. Представители на общо седем професионални гимназии от област Сливен, Ямбол и Хасково представиха добри практики по дуалната система на обучение.

Отворена и ползотворна бе дискусията с Мариета Георгиева - заместник- министър на образованието и науката, представителите на работодателите: инж. Марин Маринов, инж. Владимир Чучумишев и Олег Стоилов. Училищата и местната власт дадоха яснота за възможностите и практическите насоки за успешно партньорство в дуалната система на обучение. Интересни въпроси възникнаха от родители, ученици и директори на училища. В дискусионния панел всички участни имаха възможност да задават въпроси и да споделят мнения и да правят предложения.

Информационното събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 Подкрепа за дуалната система на обучение продължи с посещение на 80 родители и ученици в ПГ Иван Хаджиенов и и М+С Хидравлик АД - техен бизнес партньор и се запозаха с практическото приложение на дуалното обучение в първата в страната професионална гимназия, въвела дуалното обучение в България, която го развива устойчиво днес.

 

Още новини