Начало Новини Актуално Информационни семинари за Националните стандарти и примерни вътрешни правила за работодатели и на процедура за сертифици

Информационни семинари за Националните стандарти и примерни вътрешни правила за работодатели и на процедура за сертифициране

Актуално

KЗДКомисията за защита от дискриминация разработи национални стандарти и примерни вътрешни правила за работодатели и на процедура за сертифициране. Тези документи са част от дейностите на проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ по Договор БФП № BG05MOP001-3.017-00001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, който се изпълнява от Комисията за защита от дискриминация.

Общата цел на проекта е систематизирането на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място.

Комисията за защита от дискриминация отправя покана към представителите на бизнеса и на други заинтересовани организации да вземат участие в обучителен семинар. На него ще бъдат промотирани стандартите и процедурата по сертифициране за работодатели осъществяващи дейността си на територията на Югоизточен район за планиране (ЮИРП), включващ територията областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

 Семинарът ще се проведе в периода 12 - 14 юни 2019 г. в гр. Созопол, хотел „Грнйн Лайф Бийч Ризорт“.

Предвидено е да се проведат още 5 семинара и в останалите икономически региони (райони за планиране) и за техните места и дати също ще Ви информираме.

Участниците в семинарите ще имат възможност да участват в работа по групи и в дискусиите и ще получат сертификат за участие. Комисията за защита от дискриминация поема пътните разходи, настаняването и храната на участниците по времето на семинарите. Местата са ограничени до запълване на бройката.

Необходимо е в срок до 7 юни 2019 г. да се потвърди участие с посочване на координати за контакт.

  •  Лице за контакти: Деница Димитрова - тел. 02 8073030 или имейл kzd@kzd.bg

Още новини