Начало Новини Актуално Информационни дни за финансова помощ по ос Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности

Информационни дни за финансова помощ по ос Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности

Актуално
Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейностиОт 13 юни до 22 юни в 8 града ще се проведат информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги":

 • BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
 • BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
 • BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
 • BG161PO003-1.2.01 "Подкрепа за създаване на технологични паркове";
 • BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
 • BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма. Участие ще вземат и експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани.

Участието е безплатно.

ГРАФИК
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
13 – 22 юни 2011 г.

 • 13 юни 2011 г, Пловдив - Конферентна зала, Хотел „Санкт Петербург”, бул. „България” №97
 • 14 юни 2011 г, Бургас - Зала „Амфибия”, хотел „Аква”, К-с „Лазур”, бул. „Демокрация”
 • 15 юни 2011 г, Варна - Конферентна зала, Гранд Хотел „Димят”, бул. „Княз Борис І” № 111
 • 16 юни 2011 г, Русе - Пленарна зала, Общинска администрация, пл. „Свобода” № 6, ет.1
 • 17 юни 2011 г, Габрово - Ритуална зала, на Община Габрово, ул. „Възраждане” № 3
 • 20 юни 2011 г, София - Аула на Лесотехнически университет, Учебно-лабораторен Корпус, бул. „Климент Охридски” № 10
 • 21 юни 2011 г, Благоевград - Зала-Аудиториум „Андрей Делчев” в студентски комплекс „Скаптопара на Американския университет”, ул. „Александър Стамболийски” № 54
 • 22 юни 2011 г, Враца - Конферентна зала на Търговско -Промишлена Палата Враца, Културен дом, ет. 2, пл. „Христо Ботев”

Информационните дни ще се провеждат от 10.00 ч до 15.00 ч, като регистрацията ще се извършва на място между 9.30 ч и 10.00 ч.

Още новини