Начало Новини Актуално Информационната среща по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Информационната среща по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Актуално

Стара Загора Информационната среща по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013.

Информационната среща в Стара Загора ще се проведе на 13 март (вторник) от 14:00 ч. в Конферентна зала на Областна администрация Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 108.
Гост на форума ще бъде и областният управител Недялко Недялков.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в:

  • специализирани международни изложби и панаири;
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
  • обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия;
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Сред реализираните дейности по проекта от стартирането му през април 2010 г. до 10 март 2012 г. са:

  • организирани и проведени национални участия в 65 международни панаира и специализирани изложби, в които своята продукция представиха 610 предприятия от различни браншове
  • организирани и проведени 7 търговски мисии в Германия, Испания, Финландия, Белгия, Виетнам, САЩ, Китай с участие на 97 предприятия от различни сектори.
  • организиран и проведен Международен форум на женското предприемачество, в рамките на който бяха проведени и двустранни срещи между българските предприятия и чуждестранните участници;
  • разработен Национален експортен интернет портал (www.export.government.bg), който поддържа база данни с фирмени записи на експортноориентирани български предприятия. Той е допълнителен инструмент, с който се подпомага навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари.

Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Още новини