Начало Новини Актуално Информационен ден за новите моменти по Закона за енергийна ефективност

Информационен ден за новите моменти по Закона за енергийна ефективност

Актуално
1 151117Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организираха в хотел Сити в Стара Загора информационен ден свързан новите моменти в Закона за енергийна ефективност. Те касаят широк кръг лица - областни и общински администрации, собственици на промишлени системи (предприятия), собственици на сгради, търговци на енергия (електрическа, топлинна и горива), строително-надзорни дружества, енергийни одитори. Интересът към форума беше много голям и в него взеха участие близо 100 представители от заинтересованите сектори от различни градове от страната.
Участието от АУЕР беше на най-високо ниво, а презентациите бяха професионално поднесени и много полезни. Ивайло Алексиев, изп. директор на АУЕР, представи електронните услуги, предоставяни от Агенцията, схемите за насърчаване на енергийната ефективност и удостоверенията за енергийни спестявания.Цветомира Кулевска, гл. директор КУЕЕВИЕ, представи Национална цел за енергийни спестявания, общинските програми по енергийна ефективност и схема за задължения. Мария Старирадева, гл. експерт КЕЕС, представи темата Сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на предприятия промишлени системи. На срещата бяха посочени и много примери от Старозагорска област.

 

2 151117

 

При последвалата професионална дискусия, поставените въпроси получиха задълбочен отговор.  
Публикуваме презентациите на форума, които могат да се ползват от всички заинтересовани.

Още новини