Начало Новини Актуално Информационен ден по ОП Конкурентоспособност ще се проведе в Стара Загора

Информационен ден по ОП Конкурентоспособност ще се проведе в Стара Загора

Актуално

конкурентоспособност, Стара ЗагораИнформационен ден по Оперативна програма Конкурентоспособност ще се проведе в Стара Загора на 23 септември 2010 г. (четвъртък).  Организатор е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Форумът е от 11 ч. в конферентната зала на областната администрация.

Регистрацията започва в 10.30 ч.  
Информационен ден по Оперативна програма Конкурентоспособност е част от тридневна кампания, която стартира този вторник в Русе и се провежда до 24 септември паралелно в 10 града на страната.
Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са отворени досега. Това са процедурите за покриване на международно признати стандарти, за предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение, за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за технологични паркове и за клъстери.
Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Лектори ще бъдат експерти от ИАНМСП, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма.
Поредицата семинари се провеждат като част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност”. Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.
Информационните дни са отворени за всички заинтересувани страни, в това число медии и граждани.

Участието е безплатно.

Още новини