Начало Новини Актуално Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2022 година

Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2022 година

Актуално

Месечната инфлация е 0.8%, а годишната инфлация е 16.9%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за ноември 2022 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година.

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+2.9%), съобщения (+2.7%), здравеопазване (+1.7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1.7%). Намаление на цените е регистрирано в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-1.5%) и транспорт (-0.5%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През ноември 2022 г. месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. е 16.9%.[1]

Инфлацията от началото на годината (ноември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15.8%, а средногодишната инфлация за периода декември 2021 - ноември 2022 г. спрямо периода декември 2020 - ноември 2021 г. е 14.6%.

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

· развлечения и култура - увеличение с 2.9%;

· съобщения - увеличение с 2.7%;

· здравеопазване - увеличение с 1.7%;

· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.7%;

· ресторанти и хотели - увеличение с 1.0%;

· жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0.7%;

· разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.6%;

· облекло и обувки - увеличение с 0.6%;

· алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%;

· образование - увеличение с 0.4%.

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 1.5%;

· транспорт - намаление с 0.5%.

През ноември 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: краставици - с 13.6%, домати - с 12.0%, извара - с 8.5%, яйца - с 6.4%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - с по 4.8%, гъби - с 4.1%, кашкавал - с 3.8%, сол - с 3.5%, плодови сокове - с 3.4%, зрял лук - с 2.9%, бира - с 2.9%, месо от едър рогат добитък - с 2.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.8%, замразена риба - с 2.7%, кисело мляко - с 2.7%, ориз - с 2.7%, трайни колбаси - с 2.6%, сушени зеленчукови подправки - с 2.5%, сирене - с 2.4%, зрял боб - с 2.0%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.8%, макаронени изделия - с 1.6%, малотрайни колбаси - с 1.6 %, вина - с 1.4%, типов и ръжен хляб - с 1.3%, захар - с 1.3%, сладка, мармалади и мед - с 1.0%, оцет - с 0.9%, газирани напитки - с 0.7%, брашно - с 0.5%, бял хляб - с 0.5%, мляно месо (кайма) - с 0.4%, месо от домашни птици - с 0.1%, и други.

През ноември 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: зеле - с 14.7%, листни зеленчуци - с 9.0%, цитрусови и южни плодове - със 7.3%, ябълки - с 2.6%, зрял чесън - с 2.1%, минерална вода - с 2.0%, олио - с 1.6%, маргарин - с 1.4%, хляб Добруджа - 1.0%, картофи - с 0.9%, млечни масла - с 0.5%, зелен лук и праз - с 0.5%, свинско месо - с 0.3%, маслини - с 0.1%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: топлинна енергия за отопление - с 24.1%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - със 17.0%, финансови услуги на банки - с 5.7%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 5.6%, автомобилни застраховки - с 3.3%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 2.5%, цветарство - с 2.3%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.2%, кина и театри - с 2.1%, отоплителни уреди - с 2.0%, перални и съдомиялни - с 1.2%, поддръжка и ремонт на ЛТС - с 1.2%, обувки - с 1.0%, дизелово гориво - с 1.0%, услуги по обществено хранене - с 1.0%, фризьорски услуги - с 1.0%, въглища - с 0.8%, нови автомобили - с 0.7%, услуги по краткосрочно настаняване - с 0.6%, облекло - с 0.5 %, прахове за пране - с 0.3%, гуми за автомобили и велосипеди - с 0.3%, и други.

През ноември 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: централно газоснабдяване - с 41.2%, метан за ЛТС - с 36.7%, международни полети - със 7.5%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 2.9%, прахосмукачки - с 2.4%, лаптопи - с 2.3%, автомобилен бензин А95Н - с 1.8%, пелети - с 1.6%, продукти за лична хигиена - с 1.5%, автомобилен бензин А100Н - с 1.4%, телевизори - с 0.9%, козметични продукти - с 0.8%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 0.2%, дърва за отопление - с 0.1%, и други.

През ноември 2022 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 2.2%. Цените на стоматологичните и лекарските услуги са се увеличи съответно с 0.8 и 0.6%.

 

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според ХИПЦ през ноември 2022 г. месечната инфлация е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. е 14.3%.

Инфлацията от началото на годината (ноември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 13.4%, а средногодишната инфлация за периода декември 2021 - ноември 2022 г. спрямо периода декември 2020 - ноември 2021 г. е 12.4%.

Според ХИПЦ през ноември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

· съобщения - увеличение с 2.8%;

· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.7%;

· здравеопазване - увеличение с 1.7%;

· разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.3%;

· развлечения и култура - увеличение с 1.2%;

· ресторанти и хотели - увеличение с 0.9%;

· облекло и обувки - увеличение с 0.6%;

· жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0.6%;

· алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%;

· образование - увеличение с 0.4%.

Според ХИПЦ през ноември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 2.4%;

· транспорт - намаление с 0.5%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през ноември 2022 г. се регистрира увеличение с 1.4% на месечна база и с 21.4% от началото на годината (ноември 2022 г. спрямо декември 2021 г.).

През ноември 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

· нехранителни стоки - увеличение с 1.8%;

· хранителни продукти - увеличение с 1.5%;

· услуги - увеличение с 0.5%.

 

Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2022 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) - вътрешна концепция за 2020 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за
2021 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите[4].

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

 

Документи за сваляне

Още новини