Начало Новини Актуално Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2019 г.

Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2019 г.

Актуално

НСИИндексът на потребителските цени за юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Инфлацията от началото на годината (юли 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.0%, а годишната инфлация за юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. е 2.9%. 

Средногодишната инфлация за периода август 2018 – юли 2019 г. спрямо периода август 2017 – юли 2018 г. е 3.3%.

През юли 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия -увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.9%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.2%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.3%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.4%;
 • съобщения - увеличение с 0.2%;
 • развлечения и култура - увеличение с 6.6%;
 • образование - увеличение с 0.3%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 2.8%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.5%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юли2019 г. спрямо юни 2019 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е1.3%. Инфлацията от началото на годината(юли2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.8%, а годишната инфлация за юли2019 г. спрямо юли2018 г. е 2.6% (табл. 2 от приложението). Средногодишната инфлация за периода август2018 - юли2019 г. спрямо периода август2017 - юли2018 г. е 2.9%.

Според ХИПЦ през юли2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.6%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.1%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.3%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт -увеличение с 1.6%;
 • съобщения -увеличение с 0.2%;
 • развлечения и култура -увеличение с 3.3%;
 • образование -увеличение с 0.2%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 8.8%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.

Индекс на цените за малката кошница

Индексът на цените за малката кошница за юли2019 г. спрямо юни2019 г. е 100.4%, а от началото на годината (юли2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 102.0% (табл. 3 от приложението). През юли2019 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти - увеличение с 0.1%;
 • нехранителни стоки - намаление с 0.1%;
 • услуги - увеличение с 2.0%.

 

Повече информация от данните на НСИ

 

Още новини