Начало Новини Актуално Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2021

Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2021

Актуално

Индексът на потребителските цени за ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 6.8%, а годишната инфлация за ноември 2021 г. спрямо ноември 2020 г. е 7.3% (фиг. 1, табл. 1 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода декември 2020 - ноември 2021 г. спрямо периода декември 2019 - ноември 2020 г. е 2.7%.

През ноември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.5%;

· алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.1%;

· облекло и обувки - увеличение с 0.4%;

· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 2.1%;

· жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.3%;

· здравеопазване - увеличение с 0.2%;

· транспорт - увеличение с 2.8%;

· съобщения - намаление с 0.4%;

· развлечения и култура - увеличение с 3.3%;

· образование - увеличение с 0.2%;

· ресторанти и хотели - увеличение с 1.2%;

· разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.7%.

През ноември 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 1.6%, хляб - със 7.8%, месо от домашни птици - с 0.1%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 1.0 и 0.7%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 2.3 и 3.4%, кисело мляко - с 4.2%, сирене - с 3.5%, кашкавал - с 1.0%, извара - с 2.0%, яйца - с 1.5%, млечни масла - с 5.3%, маргарин - с 0.7%, олио - с 1.7%, краставици - с 5.5%, зеле - с 0.7%, зрял чесън - с 3.2%, леща - с 5.4%, картофи - с 3.3%, захар - с 3.0%, оцет - с 0.8%, сол - с 1.5%, чай - с 0.3%, минерална вода - с 0.9%, газирани напитки - с 3.2%, ракии - с 0.8%, вина - с 0.4%, и други.

През ноември 2021 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 2.3%, месо от едър рогат добитък - с 0.9%, свинско месо - с 0.5%, мляно месо (кайма) - с 0.2%, ябълки - с 1.0%, цитрусови и южни плодове - с 4.6%, домати - със 7.0%, зрял лук - с 6.5%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.6%, листни зеленчуци - с 1.1%, маслини - с 1.3%, зрял боб - с 2.6%, кафе - с 0.1%, плодови сокове - с 1.1%, бира - с 1.3%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: облекло и обувки - съответно с 0.5 и 0.1%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 2.0%, газообразни горива за битови нужди - с 6.4%, въглища - с 23.3%, дърва за отопление - с 3.3%, топлинна енергия за отопление - с 18.9%, готварски печки - с 1.5%, бойлери - с 2.8%, климатични инсталации - с 1.7%, препарати за почистване на съдове - с 3.5%, гуми за автомобили и велосипеди - с 3.4%, дизелово гориво - с 4.3%, автомобилен бензин А95Н - с 3.0%, автомобилен бензин А100Н - с 2.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 8.3%, метан за ЛТС - с 6.0%, вестници и списания - съответно с 8.6 и 2.8%, услуги по обществено хранене - с 1.3%, продукти за лична хигиена и козметични продукти - съответно с 0.9 и 1.0%, и други.

През ноември 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: мебели - с 1.3%, перални и съдомиялни - с 0.2%, почистващи машини - с 0.7%, прахове за пране - с 0.6%, резервни части за ЛТС - с 0.1%, услуги за достъп до интернет и пренос на данни - с 0.1%, телевизори - с 1.0%, настолни персонални компютри - с 0.1%, таблети и лаптопи - съответно с 0.2 и 0.9%, услуги по краткосрочно настаняване - с 1.0%, и други.

През ноември 2021 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 0.3%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.8 и 0.1%.

 

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Хармонизираният индекс на потребителските цени за ноември 2021 г. спрямо октомври
2021 г. е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 5.7%, а годишната инфлация за ноември 2021 г. спрямо ноември 2020 г. е 6.3% (табл. 2 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода декември 2020 - ноември 2021 г. спрямо периода декември 2019 - ноември 2020 г. е 2.3%.

Според ХИПЦ през ноември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.5%;

· алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;

· облекло и обувки - увеличение с 0.5%;

· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.7%;

· жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;

· здравеопазване - увеличение с 0.3%;

· транспорт - увеличение с 2.3%;

· съобщения - намаление с 0.4%;

· развлечения и култура - увеличение с 1.5%;

· образование - увеличение с 0.2%;

· ресторанти и хотели - увеличение с 0.8%;

· разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.5%.

 

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Индексът на цените за малката кошница за ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. е 101.5%, а от началото на годината (ноември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 106.4% (табл. 3 от приложението).

През ноември 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

· хранителни продукти - увеличение с 2.1%;

· нехранителни стоки - увеличение с 1.3%;

· услуги - увеличение с 0.4%.

 

Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2021 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) - вътрешна концепция за 2019 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за
2020 г., следвайки методологичните препоръки на Евростат относно конструирането на теглата на ХИПЦ в случай на големи промени на разходите на потребителите[1].

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

 

Документи за сваляне

Още новини