Начало Новини Актуално Инфлация и индекси на потребителските цени

Инфлация и индекси на потребителските цени

Актуално

nsi logoИндекс на потребителските цени (ИПЦ) за април 2015 г. спрямо март 2015 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (април 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0.9%, а годишната инфлация за април 2015 г. спрямо април 2014 г. е 0.5% (фиг. 1, табл. 1 от приложението).Средногодишната инфлация за периода май 2014 - април 2015 г. спрямо периода май 2013 - април 2014 г. е минус 0.8%.

 

 inflacia

През април 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - увеличение с 6.2%;
 • жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
 • горива - намаление с 0.6%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.8%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.2%;
 • съобщения - увеличение с 0.4%;
 • развлечения и култура - намаление с 0.6%;
 • образование - увеличение с 0.1%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 0.1%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.3%.

През април 2015 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.4%, брашно - с 0.7%, месо от едър рогат добитък - с 1.5%, свинско месо - с 0.7%, други видове месо (агнешко и ярешко) - с 1.9%, мляно месо (кайма) - с 1.3%, риба (прясна и замразена) - с 1.5%, яйца - с 0.1%, ябълки - със 7.1%, цитрусови и южни плодове - със 7.5%, домати - с 12.2%, зеле - с 22.1%, моркови - с 13.3%, листни зеленчуци - с 12.7%, леща - с 2.3%, захар - с 1.7%, шоколад и шоколадови изделия - с 2.7%, кафе - с 2.9%, газирани напитки - с 1.9%, и други.

През април 2015 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: хляб „Добруджа” - с 0.5%, месо от домашни птици - с 0.5%, малотрайни колбаси - с 0.6%, сирене и кашкавал - съответно с 0.6 и 0.5%, слънчогледово олио - с 0.3%, млечни масла - с 1.2%, краставици - с 9.8%, зрял чесън - с 0.5%, зрял боб - с 0.7%, картофи - с 1.3%, гъби - с 1.2%, минерална вода - с 0.3%, бира - с 0.1%, и други.

През април 2015 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение при: облекло - с 5.3%, обувки - с 8.2%, газообразни горива за битови нужди - с 1.3%, хладилници и фризери - с 0.4%, готварски печки - 1.2%, водонагревателни и отоплителни уреди - с 1.0%, продукти и препарати за почистване - с 1.9%, автомобилен бензин А95Н и автомобилен бензин А98Н - с по 0.5%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.4%, пътнически въздушен транспорт - с 2.8%, козметични продукти - с 0.6%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите са се намалили цените на: централно газоснабдяване - с 9.4%, течни и твърди горива за битови нужди - съответно с 0.4 и 0.2%, топлоенергия - с 6.2%, дизелово гориво - с 1.0%, метан за ЛТС - с 1.1%, градинарство и цветарство - с 3.7%, комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 1.9%, продукти за лична хигиена - с 0.4%, и други.

През април 2015 г. е регистрирано увеличениe на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0.1%. Цените на лекарските услуги са се увеличили с 0.5%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

Хармонизиран индекс на потребителските цени(ХИПЦ)

Хармонизираният индекс на потребителските цени за април 2015 г. спрямо март
2015 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината (април 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0.2%, а годишната инфлация за април 2015 г. спрямо април 2014 г. е минус 0.9% (табл. 2 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода май 2014 - април 2015 г. спрямо периода май  2013 - април 2014 г. е минус 1.5%.
Според ХИПЦ през април 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.1%;
 • облекло и обувки - увеличение с 5.3%;
 • жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0.7%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.5%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.1%;
 • съобщения - увеличение с 0.3%;
 • развлечения и култура - намаление с 0.2%;
 • образование - увеличение с 0.1%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 0.6%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Индексът на цените за малката кошница за април 2015 г. спрямо март 2015 г. е 100.8%, а от началото на годината (април 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 101.9% (табл. 3 от приложението).

През април 2015 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти - увеличение с 1.3%;
 • нехранителни стоки - увеличение с 0.8%;
 • услуги - намаление с 0.2%.

Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлациятав Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цение сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година t - 2.

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

Приложение                                                                                                                         Таблица 1

Индекси на потребителските цени за април 2015 година

 

        (Проценти)

Потребителски   групи

Тегла   2014            

IV.2015

предходният месец = 100

декември 2014 = 100

съответният месец от предходната   година = 100

00

Общ ИПЦ

100.000

100.7

100.9

100.5

01

Хранителни   продукти и безалкохолни напитки

32.815

101.3

103.6

101.5

02

Алкохолни   напитки и тютюневи изделия

4.988

100.1

100.2

100.9

03

Облекло и   обувки

4.642

106.2

100.3

100.6

04

Жилища   (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива

16.409

99.4

99.4

105.0

05

Жилищно   обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на   дома

4.509

100.8

100.2

99.9

06

Здравеопазване

6.449

100.1

99.9

98.3

07

Транспорт

9.060

100.2

97.0

91.0

08

Съобщения

5.367

100.4

100.6

94.1

09

Развлечения и   култура

5.150

99.4

99.0

105.1

10

Образование

0.562

100.1

100.4

102.5

11

Ресторанти и   хотели

5.282

99.9

100.2

100.7

12

Разнообразни   стоки и услуги

4.768

100.3

100.2

100.0

 

 

 

 

 

Хранителни

34.149

101.3

103.5

101.5

Нехранителни

33.552

101.0

99.5

97.5

Обществено хранене

4.919

100.1

100.3

100.7

Услуги

27.380

99.6

99.3

102.7

 

 

                                                                                                                                              Таблица 2

Хармонизирани индекси на потребителските цени за април 2015 година

 

           
Потребителски   групи

Тегла   2013

IV.2015

2005 = 100

предходният месец = 100

декември 2014 = 100

съответният месец от предходната   година = 100

‰    

%

00

Общ ХИПЦ

1000.000

142.22

100.5

100.2

99.1

01

Хранителни   продукти и безалкохолни напитки

227.698

157.34

101.4

103.4

101.6

02

Алкохолни   напитки и тютюневи изделия

71.800

272.74

100.1

100.3

100.9

03

Облекло и   обувки

36.155

131.41

105.3

100.3

100.6

04

Жилища   (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива

95.056

145.12

99.3

99.3

105.1

05

Жилищно   обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на   дома

67.313

114.40

100.5

100.5

100.1

06

Здравеопазване

58.404

132.93

100.1

100.0

98.8

07

Транспорт

177.189

129.89

100.1

96.6

91.8

08

Съобщения

60.397

85.41

100.3

100.3

94.6

09

Развлечения и   култура

66.021

102.21

99.8

99.4

102.0

10

Образование

10.035

185.24

100.1

100.7

102.7

11

Ресторанти и   хотели

79.804

166.07

99.4

99.8

100.5

12

Разнообразни   стоки и услуги

50.127

166.32

100.2

100.3

99.7

 

 

                                                                                          Таблица 3

Верижни   индекси на цените за малката кошница от 100 социалнополезни и   жизненонеобходими стоки и услуги на най-нискодоходните 20% от   домакинствата за април 2015 година

(Проценти)

Потребителски   групи

Тегла   2014

IV.2015

предходният месец = 100

Общ ИЦМК

100.000

100.8

Хранителни   продукти и безалкохолни напитки

53.554

101.3

Облекло и   обувки

4.103

103.6

Жилища   (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива

25.203

99.8

Жилищно   обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на   дома

2.378

102.0

Здравеопазване

7.963

100.0

Транспорт

1.748

100.0

Съобщения

0.638

100.0

Развлечения и   култура

0.620

99.9

Разнообразни   стоки и услуги

3.794

100.7

 

   
Хранителни

53.554

101.3

Нехранителни

25.459

100.8

Услуги

20.987

99.8

 

 

Още новини