Начало Новини Актуално Индустриалните зони край Стара Загора ще привличат високи технологии

Индустриалните зони край Стара Загора ще привличат високи технологии

Актуално

На 23 юни в заседателната зала на Общинския съвет в Община Стара Загора се проведе регионалната конференция БалРек. Конференцията започна с представянето на проекта Град на бъдещето, по който работи областна администрация. Проектът ще се реализира по програмата за техническа помощ на Европейската инвестиционна банка ELENA (European Local Energy Assistance).

Програмата подпомага местните регионални власти за приноса им към целите 20-20-20 на Европейския съюз за постигане на енергийна ефективност. ФИНАНСИРАНЕТО Е СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМА ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЕВРОПА.
Бенефициенти са Областна администрация - Стара Загора и община Раднево. Проектът е за около 2 млн. евро и техническа помощ, чрез която да бъде съставена областна карта за обследване на всички сгради в единайсетте общини на региона. Ще бъдат регистрирани нуждите от саниране, алтернативно отопление и улично осветление.
СЪСТАВЯНЕТО НА ТАЗИ ОБЛАСТНА КАРТА ще даде възможност на общините да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на използването на зелена енергия за битови и обществени нужди.

Целта на конференцията Устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и инвестиционни проекти е чрез дебати да се достигне до НАЙ-КРЕАТИВНИТЕ И РАЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ, подчерта Венета Кръстева, управител на Градът Медиа Груп. Впечатлени сме от добрата комуникация между бизнеса, публичната администрация, медиите и неправителствения сектор в Стара Загора, добави тя.
Работата на конференцията продължи с преглед на ПРИОРИТЕТИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА СТАРА ЗАГОРА И РЕГИОНА през следващите 20 години, състоянието на стратегическата инфраструктура и перспективите за развитието й, Общия устройствен план, интегрираните планове за градско развитие и устойчиво градско развитие.
Една от най-важните новини, поднесени на конференцията, бе добавянето по предложение на община Стара Загора на ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.

Решението изключително належащата стъпка да бъде сторена е взето вследствие на дебати в столицата по време на кръгла маса с политици, експерти, законодатели, организирана от общините Стара Загора и Бургас, подчерта зам.-кметът Велизар Балабанов, цитиран от вестник Национална бизнес поща.

Възможността за публично-частно партньорство прави индустриалните зони край Стара Загора още по-привлекателни за бизнес и инвеститори.
ЗОНАТА КРАЙ ЕЛЕНИНО И ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА ЮГОЗАПАДНО ОТ СТАРА ЗАГОРА, която в момента се ситуира управленски, предлагат изключителни възможности за развитие на бизнеса. Новата индустриална зона, разположена върху площ от 206 000 кв. м югозападно от града, е особено подходяща за логистични центрове, създаване и развитие на високотехнологични производства, каза Румяна Грозева, директор на АРИР - Стара Загора. В момента върви учредяването на правната форма на управление, която не може да е изцяло общинска или частна и в която ще участват и неправителствени структури и организации, допълни тя. ПОТЕНЦИАЛЪТ НА СТАРА ЗАГОРА Е ОЦЕНЕН И В КОНКУРСА НА ФАЙНЕНШЪЛ ТАЙМС.  Градове и региони на бъдещето през октомври м.г., когато Стара Загора получи две втори места за град в Европа, привлекателен и подходяща привличане на чужди инвестиции.
По време на конференцията бе отделено сериозно внимание на водоснабдяването на общините с вода и пречистването на водата - по темата изчерпателно говори Марияна Итева, директор на Веолиа вода за България, на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в региона, както и на инвестиционната политика в Община Стара Загора и проектите, финансирани по оперативни програми.

Още новини