Начало Новини Актуално Индекси на цените на производител в селското стопанство

Индекси на цените на производител в селското стопанство

Актуално

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. се повишава с 37.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 46.4%, а на продукцията от животновъдството - с 26.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 34.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 42.6%, а в животновъдството - с 24.8% (табл. 1).

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. се увеличават цените на: зърнените култури - с 56.5%, техническите култури - с 37.4%, фуражните култури - с 21.0%, пресните зеленчуци - с 32.1%, и пресните плодове - с 8.8%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 65.3%, маслодайния слънчоглед - с 45.7%, маслодайната роза - с 61.3%, доматите - с 37.5%, картофите - със 79.9%, и черешите - с 13.5%.

Спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 26.3%. Увеличават се цените на: едрия рогат добитък - с 25.1%, свинете - с 22.7%, овцете - с 36.4%, козите - с 28.8%, и птиците - с 18.1%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 27.5%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 21.1%, биволското мляко - със 7.1%, овчето мляко - с 28.9%, козето мляко - с 26.6%, и на кокошите яйца за консумация - с 56.3%.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. по-високи са цените на: зърнените култури - с 50.8%, техническите култури - с 34.3%, фуражните култури - с 25.3%, пресните зеленчуци - с 39.4%, и пресните плодове - с 11.6%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 55.3%, царевицата - с 47.5%, маслодайния слънчоглед - с 46.0%, оранжерийните краставици - с 20.0%, картофите - с 51.8%, и ябълките - с 1.9%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. цените на живите животни се увеличават с 27.0%. Увеличение има в цените на: едрия рогат добитък - с 27.0%, свинете - с 25.1%, овцете - с 37.3%, козите - с 26.7%, и птиците - със 17.0%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 22.7%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 18.8%, биволското мляко - с 3.3%, овчето мляко - с 25.6%, козето мляко - с 22.5%, и на кокошите яйца за консумация - с 37.3%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. е по-висок с 46.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 6.6%, електроенергията и горивата - с 45.3%, минералните торове - със 153.5%, продуктите за растителна защита - с 44.8%, ветеринарномедицинските продукти - с 8.7%, и фуражите - с 32.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 10.1%, електроенергията и горивата - с 40.5%, минералните торове - със 105.0%, продуктите за растителна защита - с 50.2%, ветеринарномедицинските продукти - с 8.8%, и фуражите - с 29.7% (табл. 2).

Документи за сваляне

Още новини