Начало Новини Актуално Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2021 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2021 г.

Актуално

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител през ноември 2021 г. се увеличава с 5.8% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.3%, в преработващата промишленост - с 1.8%, и в добивната промишленост - с 1.0%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 6.3%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 2.6%. Намаление на цените се отчита при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.6%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през ноември 2021 г. нараства с 31.0% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 70.5%, в преработващата промишленост - с 19.4%, и в добивната промишленост - с 12.5%.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 50.9%, производството на химични продукти - с 31.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 22.1%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17.2%. 

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. се увеличава с 8.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.5%, в преработващата промишленост - с 2.7%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 9.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.3%, производството на основни метали - с 4.3%. Намаление е отчетено при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. нараства с 35.4% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 66.9%, в преработващата промишленост - със 17.5%, и в добивната промишленост - със 17.4%.

Спрямо ноември 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 54.1%, производството на основни метали - с 49.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 26.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.5%, производството на електрически съоръжения - с 13.4%. 

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през ноември 2021 г. нараства с 1.6% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 24.0%.

 

 

Документи за сваляне

Още новини