Начало Новини Актуално Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2022 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2022 година

Актуално

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, в добивната промишленост - с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 4.0%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 4.9%, производството на хранителни продукти - с 3.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.8%. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 2.1%.

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. нараства с 38.2% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 83.8%, преработващата промишленост - с 25.9%, и добивната промишленост - с 11.3%.

В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на химични продукти - с 40.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 29.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 28.3%, производството на хранителни продукти - с 25.5%.

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

  

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.3%, в добивната промишленост - с 2.1%, а в преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 3.0%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 6.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.8%, производството на хранителни продукти - с 3.0%. Намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. нараства с 47.7% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 82.7%, преработващата промишленост - с 30.3%, и добивната промишленост - с 13.7%.

Спрямо май 2021 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при: производството на химични продукти - с 60.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46.3%, производството на основни метали - с 38.0%. Понижение се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.6%.

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)

 

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2022 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 24.0%.

 

 

 

Документи за сваляне

Още новини