Начало Новини Актуално Индекс на цените на производител в промишлеността

Индекс на цените на производител в промишлеността

Актуално

Общият индекс на цените на производител се понижава с 5.9% през февруари 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17.0%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 0.6%.

По-ниски цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на химични продукти - с 3.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.2%, производството на хранителни продукти - с 0.2%. Повишение на цените се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 6.6%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 2.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.8%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 8.9% през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените се наблюдава при: преработващата промишленост - с 11.3%, добивната промишленост - с 8.9%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 27.2%, производството на хранителни продукти - с 23.1%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 21.2%. Намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 3.1%.

 

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява със 7.9% през февруари 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.5%, и в преработващата промишленост - с 0.2%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 0.2%.

Намаление на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 5.1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.6%, производството на хранителни продукти - с 0.2%, производството на основни метали - с 0.1%. По-високи цени са отчетени при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 5.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 9.7% през февруари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

 

Документи за сваляне

Още новини