Начало Новини Актуално Икономиката на България спря развитието си в края на 2011 г.

Икономиката на България спря развитието си в края на 2011 г.

Актуално
криза икономика

Брутният вътрешен продукт на България е без изменение през третото тримесечие на 2011 г. спрямо второто на същата година, показват данни на Националния статистически институт. На годишна база ръстът през третото тримесечие е 1,3%, като се забавя спрямо увеличението с 2% за второто тримесечие.

Експресните оценки на БВП за второто тримесечие бяха показали ръст от 1,7%.

БВП по текущи цени е 21,17 млрд. лева през третото тримесечие на 2011 г. Реализираната добавена стойност през тримесечието е 18,15 млрд. лева, като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите (57,6%), следван от индустриалния (31,3%) и аграрния (11,1%) сектори.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (67,5%), което в стойностно изражение възлиза на 14,3 млрд. лева. През третото тримесечие на 2011 г. бруто капиталообразуването е 4,44 млрд. лева и има относителен дял от 21% в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2011 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1% спрямо второто тримесечие.

Според експресните оценки на БВП, през третото тримесечие на 2011 г. крайното потребление бележи ръст с 0,4%. Бруто капиталообразуването в основен капитал има спад с 13,7%. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие се увеличава с 1,4% спрямо предходното тримесечие. През същия период вносът на стоки и услуги намалява с 3,3% спрямо предходното тримесечие.

През третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 2,5%, като увеличението й се определя основно от регистрираните ръстове в индустриалния сектор и сектора на услугите съответно с 4,1 и 1,9%. Аграрният сектор има отрицателен принос в добавената стойност и отчита намаление с 0,1% през разглеждания период.

Износът на стоки и услуги нараства с 1,7% спрямо съответното тримесечие на предходната година, а вносът с 3,4%. Крайното потребление отчита ръст от 1,7%, а бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3,1%.

 

Още новини