Начало Новини Актуално Икономически активните лица в Старозагорска област се увеличават

Икономически активните лица в Старозагорска област се увеличават

Актуално

икономически активни лица Старозагорска областПрез 2012 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15-64 са 146,7 хил., или 67,6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2011 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 1,0 процентен пункт.

Общият брой на заетите лица достига 137,2 хил., или 48,5% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15-64 са 136,3 хил. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62,8%, съответно 64,8% за мъжете и 60,7% за жените, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Стара Загора.

Безработните лица са 10,4 хил., от които 6,4 хил. са мъже и 4,0 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0,8 процентни пункта в сравнение с 2011 г. и достига 7,1%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 1,1 процентни пункта, а при жените - с 0,4 процентни пункта, като достига съответно 8,3 и 5,7%.

Икономически неактивните лица (лица извън работнта сила) на възраст 15-64 са 70,4 хил., от които 32,1 хил. са мъже и 38,3 хил. - жени. От заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора 24,9% са с висше и 65,7% - със средно образование.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през 2012 г.

Още новини