Начало Новини Актуално И зърнопроизводителите излизат на протест

И зърнопроизводителите излизат на протест

Актуално
Стара Загора

Националната асоцияция на зърнопроизводителите (НАЗ) изразява удовлетворение от поетия ангажимент на Правителството да изплати директните плащания на единица площ за стопанската 2009/2010 г. до 15.12.2010 г. и приетото постановление на Министерски съвет от 23.06.2010 г., гарантиращо в Бюджет 2011 г. 10 лв. на 1 дка национални доплащания към директните плащания на единица площ за стопанската 2009/2010 г.

Същевременно, обаче, НАЗ констатира, че:
1. Не е изпълнен поетия ангажимент от Министерството на финансите относно изискването на становище от ЕК по отношение на данъчното облагане на субсидиите на ЗП;
2. Не са предприети необходимите действия за нотификация на данъчните облекчения;
3. Не е изяснен регламента за ползване от земеделските производители на гориво с намален акциз за земеделски нужди след 2010 г.;
4. Не са предприети мерки за изравняване на данъчния статут на ЗП с този на ЕТ.;
5. Все още няма решение за прехвърляне на средства от мерки по ПРСР 2007-2013 г. с по-ниска усвояемост към м.121 от ПРСР.;
6. Не са взети под внимание предложенията на НАЗ за законодателни промени.
Горните констатации бяха направени още на 10.09.2010 г. , за което с писмо с вх. № 08.01.-123 от 16.09.2010 бе уведомен Министър-председателя на РБ.
За наше най-голямо съжаление, от 16.09.2010 г. до 19.10.2010 г. не е настъпила никаква промяна в решаването на горепосочените проблеми. Това отношение на Правителството към земеделския сектор генерира несигурност и напрежение в земеделските стопани, съобщава НАЗ.
НАЗ настоява до 30.10.2010 г. да получи ясен отговор относно изпълнението на поетите ангажименти. След тази дата НАЗ ще предприеме ефективни протестни действия в цялата страна за отстояване на договореностите с Правителството.

 

Още новини