Начало Новини Актуално И общинските съветници от Стара Загора са на път да оневинят полигон Змейово

И общинските съветници от Стара Загора са на път да оневинят полигон Змейово

Актуално

След като Министерството на отбраната и МОСВ оневиниха полигон "Змейово", това са на път да сторят и общинските съветници на Стара Загора. На предстоящата сесия на ОбС, насрочена за 29 април т.г., те ще трябва да изслушат Обобщения анализ за качеството на атмосферния въздух в Стара Загора за ноември и декември 2009 г. (когато градът беше 189 пъти обгазен с азотни оксиди) и да одобрят т.нар. Оперативен план за действие за подобряване качеството на въздуха, разработен въз основа на анализа от работна група.

И двата документа са дело на група хора (с едно малко изключение), които разработваха стратегии и за предходните обгазявания на Стара Загора и региона - от 2004 до 2006 г. В предходните обгазявания болшинството от участниците в настоящата работна група концентрираха общественото внимание само върху серния диоксид, без да обръщат внимание на регистрираните над 1200 наднормени стойности на въглеродни оксиди, наличието на тежки метали в околната среда, на наднормени стойности на азотни оксиди и т.н. И нарочиха като източник на обгазяванията ТЕЦ-овете от комплекс "Марица Изток".
Утре старозагорските старейшини пък ще чуят, че причината за регистрираните от екостанция "Зеленият клин" 198 наднормени и надпрагови стойности на азотен диоксид през ноември и декември 2009 г. са били инверсионните процеси в атмосферата, автомобилният трафик, битовото отопление и промишлените предприятия, работещи на природен газ. В изготвения от работната група Обобщен анализ за качеството на атмосферния въздух се твърди, че общо за ноември и декември 2009 г. моторните превозни средства са отделили общо 46.31 т азотен диоксид, битовото отопление - 42.18 т, а горивните инсталации на промишлените предприятия - 5.6 т. Детайлно внимание е отделено и на "Брикел" АД, ТЕЦ "Марица Изток 2" и ТЕЦ "Енел Марица Изток 3", които според работната група са отделили за двата месеца общо 4629.90 т азотен диоксид. Но не става ясно как този замърсител е достигнал до Стара Загора, след като те се намират на 45-60 км от областния град, а в дните на големите обгазявания е имало инверсия!?
Заключенията в анализа на работната група обаче не кореспондират с един друг анализ, направен от доставчика на природен газ в Старозагорско - "Овергаз". В него се твърди, че за да се получат наднормени концентрации на азотен диоксид в атмосферния въздух, каквито бяха регистрирани от станцията "Зеленият клин" в края на 2009 г., трябва да има източник, КОЙТО ДА ЕМИТИРА 16 ТОНА ОТ ЗАМЪРСИТЕЛЯ НА ЧАС.
"Безспорно е влиянието на метеорологичните условия върху скоростта на разсейване на замърсителите във въздуха, но много по-високите концентрации на азотен диоксид през 2009 г. спрямо тези за същия период на 2008 г. дават основание да се коментира съществуващ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗТОЧНИК (или източници) на вредни емисии в района на "Зеленият клин". Това гласи един от изводите на работната група. Но вместо да бъде разкрит този допълнителен източник, работната група, изготвила анализа и последващия Оперативен план за действие, налага категоричното си заключение, че полигон "Змейово" няма нищо общо с обгазяванията на Стара Загора. Като аргументи са посочени ниските стойности на азотен диоксид, замерен от станциите Ръжена и Остра могила, намиращи се на около 3-4 км от полигона, както и данните от станцията на МО, работеща на самия полигон. Според фирмата, която поддържа и трите станции - "Лабконсулт", въпросните станции работят на оптичен принцип в диапазон на 1 км, а при неблагоприятни метеорологични условия не измерват точно. От друга страна пък в цитираните замервания за ноември и декември 2009 г. ЛИПСВАТ ДАННИ ОТ СТАНЦИЯТА НА ПОЛИГОН "ЗМЕЙОВО". Тези факти, според специалисти, неангажирани с работната група, изобщо не кореспондират с твърденията в Обобщения анализ, че полигон "Змейово" няма нищо общо с обгазяванията на Стара Загора, пише вестник Старозагорски новини.
Но пък ако въпросният анализ и предлаганият Оперативен план за действие, разработени от групата, бъдат приети на утрешната общинска сесия, това ще означава, че старейшините ще продължат завещаната от предшествениците си традиция да се финансират безконечни и безрезултатни мониторинги, системи за ранни предизвестявания и т.н., вместо да се търси начин за идентифициране на истинския източник на обгазяванията в Стара Загора.
Досега настоящият Общински съвет на Стара Загора не се е ангажирал с проблема, наречен обгазявания. И ако някой старейшина няма идея как да бъде локализиран старозагорският отровител, вероятно най-добре ще е тази тема въобще да отпадне от дневния ред на общинската сесия, смятат независими експерти и представители на неправителствени организации. Най-вероятно подобно е и мнението на редовите старозагорски данъкоплатци.

Още новини