Начало Новини Актуално И автомобилните превозвачи ще бъдат свързани с НАП

И автомобилните превозвачи ще бъдат свързани с НАП

Актуално
Автобусен билет

При превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии ще се издават билети от фискални устройства, свързани с Националната агенция по приходите. Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, които правителството предлага на Народното събрание.

Целта е чрез засилване на контрола върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи да се защити фискалната позиция и да се предотврати отклонението от данъчно облагане.

Предлаганата промяна не засяга действащия режим при превоз на пътници да се използват карти за пътуване, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.

Предлага се въвеждането на задължителни минимални реквизити, които трябва да съдържат билетите, използвани за превози на пътници по градски, междуселищни и международни линии. Предложението е свързано с правната същност на билета, който изпълнява функциите на договор за превоз и произтичащите от това права и задължения за страните.

Още новини