Начало Новини Актуално Хранително-вкусовата промишленост има най-големият в икономиката на България. Осигурява заетост на 100 хил. души

Хранително-вкусовата промишленост има най-големият в икономиката на България. Осигурява заетост на 100 хил. души

Актуално

Със създаването на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска ще се избегнат съществуващите недостатъци и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на Европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига.  Целта е да се осъществява унифициран контрол с еднакви методи и единен подход. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на откриването на първия бизнес форум "Храни и напитки" в хотел "Шератон".

Агенцията ще извършва процедурите по одобряване и регистрация по цялата хранителна верига, предвидени в Европейското и националното законодателство. Функциониращата Агенция ще бъде структура, съобразена с органите по безопасност на храните на Европейския съюз с оглед постигане на висока степен на сътрудничество и обмен на информация с тях, каза още зам.-министър Димитров.

Агенцията по безопасност на храните ще осъществява унифициран контрол с еднакви методи и единен подход

Във връзка със средствата за развитие на хранителната индустрия днес, зам.-министърът посочи, че те са са безспорно инвестиции в бъдещето, както от гледна точка на борбата с глада и недохранването в глобален мащаб, така и по отношение устойчивото гарантиране на сигурността, качеството и безопасността на прехраната. Това е част от един общоевропейски процес на динамични промени и реформи в Общата селскостопанска политика, част от който сме и ние. Безспорен факт е, че 44% от общия европейски бюджет е предвиден за подпомагане на земеделието и свързаните с него политики. Това ни дава оптимизъм и увереност за бъдещето, че можем да сме действително полезни за хранителната индустрия на България и да спомагаме за нейното утвърждаване в европейски и световен мащаб.
Хранително-вкусовата промишленост (ХВП) е един от най-важните и динамични промишлени сектори в Европа. Той е съставен от около 300 000 предприятия, от които повече от 90% са малки и средни, като осигурява работа на 4 милиона души. Секторът на хранителна промишленост е водещ в Европа по отношение на годишния оборот.

С над 20 % относителен дял на брутната добавена стойност в промишлеността, хранително-вкусовата промишленост е най-големият от всички промишлени подотрасли в България. Заетите в нея са над 100 хил. души.

Значението на отрасъла в икономиката се определя и от мястото му във външната търговия на страната. През 2009 г. относителният дял на изнесените храни, безалкохолни и алкохолни напитки и тютюневи изделия  в общия износ на страната възлиза на 13,3 % , а на внесените  - 9,4 %.
В експортната листа на България водещо място заемат: млечните продукти /овче сирене и кашкавал/, вината, преработените плодове и зеленчуци, захарта,   захарните и сладкарските изделия. Реален потенциал за износ, базиран на специфични вкусови качества, имат: растително-маслените продукти и техните производни /маргарин и майонеза/, замразените и сушени плодове и зеленчуци.
Агенцията по безопасност на храните ще осъществява унифициран контрол с еднакви методи и единен подходКато резултат от предприетите действия, очакваме да се повиши качеството на земеделските продукти, а от там и на суровинната база за хранителната индустрия, което да повиши нейната конкурентоспособност и по-успешно маркетингово позициониране и утвърждаване в условията на общ европейски пазар.

На форума днес ще се проведат две паралелни сесии на теми - финансирането на проекти в областта на хранително-вкусовата промишленост, ролята на международните вериги за развитието на българския пазар, опаковането и етикетирането, биопродуктите, ГМО, ролята на добрата храна за развитието на туризма.

По време на кръглите маси участниците ще могат да се включат в дискусиите, посветени на качество и безопасност на храните и напитките, както при производството и преработката, така и в търговската мрежа и заведенията за хранене; околна среда и био храни; здравословно хранене.
Събитието се провежда с институционалната подкрепа на Министерство на земеделието и храните и Комисия за защита на потребителите. Организира се от Български икономически форум със съдействието на Евро-Ток България – eвропейското сдружение на професионалните готвачи и Асоциация на месопреработвателите в България.

 

Още новини