Начало Новини Актуално Храните са поскъпнали с 1,4% през януари

Храните са поскъпнали с 1,4% през януари

Актуално
Повишение на храните

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Годишната инфлация за януари 2011 г. спрямо януари 2010 г. е 4.5%, съобщиха от Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2010 - януари 2011 г. спрямо периода февруари 2009 - януари 2010 г. е 2.8%. През януари 2011 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.4%;
• алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
• облекло и обувки - намаление с 1.0%;
• жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
горива - намаление с 0.4%;
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане
на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
• здравеопазване - увеличение с 1.0%;
• транспорт - увеличение с 1.4%;
• съобщения - намаление с 0.1%;
• свободно време, развлечения и културен отдих - увеличение с 0.2%;
• образование - увеличение с 0.2%;
• ресторанти и хотели - увеличение 0.2%;
• разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%.
През януари са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 2.6%, хляб - с 0.6%, сладкарски изделия - с 0.9%, птиче месо - с 0.2%, трайни колбаси - с 0.4%, пресни млека - с 0.3%, кисели млека - с 0.8%, сирене - с 2.4%, кашкавал - с 1.1%, маргарин - с 0.8%, яйца - с 1.4%, млечни и растителни масла - съответно с 1.1 и 2.5%, домати - с 9.7%, ябълки - с 4.9%, цитрусови и южни плодове - с 1.2%, зрял чесън - с 6.1%, зрял лук - с 3.8%, картофи - с 8.9%, маслини - с 0.6%, гъби - с 0.5%, зрял боб - с 1.2%, леща - с 1.8%, захар - с 3.4%, бира - с 0.7%, високоалкохолни спиртни напитки - с 0.8%, и други.

През месеца са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.7%, свинско месо - с 0.7%, месо от едър рогат добитък - с 0.7%, малотрайни колбаси - с 0.5%, кайма - с 0.6%, кафе, всички видове - с 0.1%, и други.

През януари в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение при: наеми за жилища - с 0.2%, течни горива за битови нужди - с 2.4%, препарати за почистване - с 0.3%, дизелово моторно гориво - с 1.6%, автомобилен бензин А95Н - с 3.6%, автомобилен бензин А98Н - с 3.2%, пътнически таксита - с 0.6%, бръснаро-фризьорски услуги - с 0.1%, услуги в ресторанти, кафенета и други - с 0.1%, услуги, свързани с образованието - с 0.2%, услуги по настаняване - с 1.2%, пътнотранспортна застраховка - с 4.6%, разходи за граждански и религиозни обичаи - с 0.7%, продукти за лична хигиена - с 0.5%, и други.

Намалили са се цените на: облекло - с 0.7%, обувки - с 1.6%, топлоенергия - с 4.9%, централно газоснабдяване - с 3.7%, мебели - с 0.8%, килими и други подови настилки - с 0.3%, хладилници и хладилни камери - с 1.5%, бойлери - с 0.3%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.9%, поддръжка и ремонт на ЛТС - с 0.2%, телевизионни приемници и антени - с 0.3%, и други.

През януари са се повишили цените в здравеопазването: на лекарствата - с 0.2%, на лекарските услуги - с 11.2%, и на стоматологичните услуги - с 6.9%.

По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Годишната инфлация за януари 2011 г. спрямо януари 2010 г. е 4.3%.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2010 - януари 2011 г. спрямо периода февруари 2009 - януари 2010 г. е 3.2%.

Според ХИПЦ през януари 2011 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.0%;
• алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
• облекло и обувки - намаление с 0.8%;
• жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
горива - намаление с 0.6%;
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане
на дома - намаление с 0.3%;
• здравеопазване - увеличение с 3.0%;
• транспорт - увеличение с 0.8%;
• съобщения - намаление с 0.1%;
• свободно време, развлечения и културен отдих - цените остават на равнището от
миналия месец;
• образование - увеличение с 0.1%;
• ресторанти и хотели - увеличение с 0.5%;
• разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.6%.

По предварителни данни на НСИ индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 101.1%.

През януари цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
• хранителни продукти - увеличение с 1.8%;
• нехранителни стоки - цените остават на равнището от миналия месец;
• услуги - намаление с 0.1%.

Методологични бележки
Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година t - 3.

Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.
12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месе спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерител на натрупаната инфлация от началото на годината.

През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни. Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

Индексите за януари 2011 г. се обявяват като предварителни тъй като са изчислени с данни от изследването на домакинските бюджети за периода октомври 2009 - септември 2010 година. Окончателните данни за индексите на потребителските цени за януари 2011 г., изчислени с годишните данни за теглата от изследването на домакинските бюджети за 2010 г., ще бъдат обявени заедно с данните за февруари 2011 година.

Още новини