Начало Новини Актуално Храните поскъпнаха чувствително през август

Храните поскъпнаха чувствително през август

Актуално
храните поскъпнаха през август

През август се наблюдава тенденция на ръст на цените на по-голяма част от хранителните стоки, която е по-силно изразена при брашното, олиото и яйцата, а поскъпването при останалите хранителни стоки е около 2 – 3%, съобщи Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При повечето зеленчуци също се наблюдава поскъпване, спрямо предходния месец, докато при плодовете има регистриран сезонен спад.

В сравнение със същия месец на миналата година по-значителен ръст на годишна база се наблюдава при яйцата и зрелия фасул, а цените на захарта, ориза и млечните произведения остават на по-ниски нива спрямо 2011 г. В резултат на изключително неблагоприятните климатични условия през пролетта и лятото на 2012 г. и скока на цените на енергийните източници, при цените на повечето плодове и зеленчуци е регистриран значителен ръст на годишна база, като стойностите през този август остават на много по-високи нива, спрямо същия месец на 2011 г.

През юли стойностите на индекса на тържищните цени се стабилизираха на ниво от около 1.3 пункта. От последната седмица на юли кривата на индекса тръгва нагоре и запазва тенденцията си през целия август. Периодът юли – август се характеризира с нетипично за сезона движение на кривата на индекса, когато се наблюдава обща тенденция на поскъпване на основните хранителни стоки, млечните произведения, плодовете и зеленчуците. Наблюденията на комисията от предходните години показват, че през месеците юли и август, индексът бележи своя годишен минимум, в резултат от спада на цените на стоките със силно изразен сезонен фактор. Стойностите, на които се стабилизира индексът през август тази година са с около 9% над нивото от същия месец на предходната година.

Наблюдението на движението на цените на едро през последната седмица на август, спрямо предходната, показва следните тенденции:

  • запазва се тенденцията от предходните седмици на плавно покачване на цените на брашното, олиото, пилето и яйцата;
  • седмичните колебания при цените на останалите хранителни стоки, предмет на този анализ, са около ±1-2%,
  • при цените на някои плодове и зеленчуци се наблюдават характерните за сезона колебания, като спад на стойностите на седмична база се наблюдава при ябълките, гроздето, полските и оранжерийните краставици, червения пипер;
  • нетипично поскъпване за края на м. август се наблюдава при полските и оранжерийните домати, дините и картофите. Запазва се трайната тенденция на поскъпване на зелето и лимоните.

Движение на цените на едро на хранителните стоки
При движението на цените на хранителните стоки през август се наблюдава ръст на месечна база в диапазона 3,5 – 6,8% на брашно, олио и яйца. При млечните произведения, захарта, варивата и някои месни произведения поскъпването спрямо юли е с около 2 – 3%. Лек спад на месечна база е регистриран при малотрайните колбаси, а цените на ориза, скумрията, пилето и каймата се задържат на нивата от предходния месец.
Спрямо същия месец на миналата година поскъпване на годишна база е отчетено при яйцата – 29% и при фасула – 20%. Слаб ръст в диапазона 2 – 5% се наблюдава при цената на олиото, маслото, кренвиршите, каймата, свинското и пилешкото месо. Спад на стойностите на годишна база в диапазона 5 – 13% е отчетен при захарта, лещата, ориза, кашкавала, скумрията и колбасите. Поевтиняване, спрямо същия месец на миналата година с 1 -3% има при брашното и кравето сирене.

Движение на цените на едро на плодовете и зеленчуците
Тенденциите, които се наблюдават при движението на цените на зеленчуците, са нетипични за този месец от годината. През август се наблюдава ръст на цените на едро на полските и оранжерийните краставици с 30 – 40%, на полските и оранжерийните домати с 4 – 5%. Поскъпване на месечна база има и при картофите – 11%. Спад спрямо миналия месец е регистриран при зеления пипер с около 30%, а цената на зрелия чесън е около нивото от юли. При плодовете се наблюдават характерните сезонни тенденции на намаляване на цените, като при гроздето отчетеният спад е 43%, а при ябълките и дините около 20 – 30%. Поскъпване през месеца се наблюдава при лимоните – 16.5%, а цената на бананите е с 3% по-ниска в сравнение с предишния месец.

С изключение на цената на зрелия чесън, цените на всички останали зеленчуци, предмет на този анализ, са по-високи спрямо същия месец на миналата година. Най-голям ръст на годишна база се наблюдава при цените на доматите и краставиците. Полските и оранжерийните домати са поскъпнали с около 100%, а полските и оранжерийните краставици съответно с около 70%. Поскъпване на годишна база в интервала 4 – 7% има при зеления пипер и картофите. През август на по-ниски цени се е търгувал зрелият чесън, като при него е отчетен спад на годишна база с 30%. През това лято цените на ябълките и гроздето са малко по-ниски, с около 2 – 3% в сравнение с миналото лято. Дините са поскъпнали на годишна база с 22%, лимоните с 52%, а бананите със 7% .

Още новини