Начало Новини Актуално Холлинг Загора дава работа на близо 2000 души

Холлинг Загора дава работа на близо 2000 души

Актуално

Холдинг Загора обединява 13 предприятия, в които работят близо 2000 души - Хранинвест - ХМК АД, Прогрес АД, Пресков АД, Наталия АД, Строителна компания Загора ЕАД, Стройкомбинат - М АД, Загора мобил ЕООД, ЦИЕС ЕООД, Загора сити ЕАД, Загора Енерджи ЕООД, КХС-Загора АД, Загора истейт ЕООД, Бриз - 2 АД. Най-големите предприятия в холдинга работят в сферата на машиностроенето.

Хранинвест - ХМК АД е с предмет на дейност производство и сервиз на комплектни технологични линии за хранително-вкусовата промишленост.

Прогрес АД произвежда изделия и детайли, леярски материали и екипировка.

Пресков АД произвежда ковашко-пресови заготовки, детайли и изделия.

Наталия АД произвежда и търгува в страната и чужбина с трикотажни и шевни изделия.

Стройкомбинат - М се занимава с добив на инертни материали.

Строителна компания Загора ЕАД е с предмет на дейност строителство и строителни услуги, проектиране и предприемачество.
Загора Сити ЕАД се занимава с покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство.

Бриз - 2 АД - с туризъм, туристическа и агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и други услуги.

ЦИЕС ЕООД е център за изпитване на продукти и показатели, оценка на съответствието им с национални и европейски норми, сертификация на продукти и системи на производствен контрол и други услуги.

КХЗ - Загора АД работи в областта на рециклирането на машини, работещи по пакетажни и пълначни технологии, производство на малокалибрени части и други.

Загора истейт ЕООД е с основна дейност управление на недвижими имоти и строителство.

Загора енерджи ЕООД търгува с електроенергия при спазване на съществуващия лицензионен режим, консултантски ремонтни и други услуги в областта на енергетиката.

Загора мобил ЕООД е с основен предмет на дейност покупко-продажба и сервизно обслужване, отдаване под наем на превозни средства, превоз на хора и товари.

В предприятията няма текучество на работници, пише вестник Национална бизнес поща. Ръководството на холдинга се стреми да бъде гъвкаво в условията на световна икономическа криза и назначаването и освобождаването на работници е подчинено на стремежа да бъдат изпълнени качествено и в срок всички поръчки, които ни се възложат, казва управителят на холдинга инж. Ирина Динева. Според нея, формула за успех в кризата не може да се даде, защото единственият успех в подобна ситуация е да излезеш от нея с по-малки загуби.

Още новини