Начало Новини Актуално Хлябът по утвърден стандарт България ще се произвежда в три грамажа

Хлябът по утвърден стандарт България ще се произвежда в три грамажа

Актуално
Утвърден стандарт България

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов представи новите стандарти за хляба. Той ще се произвежда в три грамажа: 500 гр., 650 гр. и 830 гр. и ще се предлага опакован и неопакован. Срок на годност на трите вида хляб е две денонощия. Изготвени са: четири броя утвърдени стандарта България.

Един Утвърден стандарт № 01/2011 - за три типа брашно: Бяло, Добруджа и Типово. Три Утвърдени  стандарта за хляб: Утвърден стандарт № 02/2011 за хляб Бял, Утвърден стандарт № 03/2011 за хляб Добруджа, Утвърден стандарт № 04/2011 за хляб Типов.

Утвърден стандарт №01/2011 Пшеничното брашно тип Бяло, Добруджа, Типово се произвежда от пшеница, съгласно БДС 602-87 от I, II и II Б група, неподлагана на генетична модификация. При технологична необходимост (години с ниско качество на зърното) се допуска влагането на спомагателни вещества: глутен и ензими - неподложени на генетична модификация и органични киселини . Не се допуска влагането на оцветители, избелители и консерванти.

В стандарта са заложени показателите, на които трябва да отговаря брашното: органолептични, физикохимични, химични и микробиологични. Описани са методите за лабораторно изпитване, технологичния процес на производство, производствения контрол ( входящ контрол на суровини и спомагателни материали, технологичен контрол и контрол на готовия продукт), етикетирането и документите ,придружаващи готовия продукт. Изготвена е Декларация за съответствие на брашното, която се издава при експедицията му.

Утвърдените стандарти за трите вида хляб  са описани влаганите суровини: типа брашно за вида хляб, дрожди хлебопекарни (мая за хляб) - не подлагани  на  генетични модификации, които по смисъла на ЗГМО водят до получаването на ГМО, сол, вода и технологични добавки – при технологична необходимост: Аскорбинова киселина (Е 300), Оцетна киселина (Е 260), моно- и диглицериди на мастни киселини (Е 471) или техните естери (Е 472), и  ензими, не подлагани  на  генетични модификации, които по смисъла на ЗГМО водят до получаването на ГМО.
В стандарта са заложени показателите, на които трябва да отговарят видовете хляб: органолептични, физикохимични, химични и микробиологични. Описани са методите за лабораторно изпитване, технологичния процес на производство, производствения контрол ( входящ контрол на суровини и спомагателни материали, технологичен контрол и контрол на готовия продукт), етикетирането и документите ,придружаващи готовия продукт. Изготвена е Декларация за съответствие на хляба, която се издава при експедицията му.

Списъкът на одобрените предприятия, които ще произвеждат брашно и хляб по Утвърден стандарт България, ще бъде публичен и ще бъде качен на интернет страницата на БАБХ.

За реда, по който  предприятията ще бъдат включвани в списъка на одобрените производители са изготвени указания до Областните дирекции по безопасност на храни. В указанията е описан начинът за осъществяване на проверките на предприятията и включването им в списъка на одобрените предприятия На предприятията, които отговарят на  необходимите условия за производство на продукти по УС България, директорът на съответната ОДБХ изпраща Уведомително писмо (по образец към указанията), вписва ги в списъка на одобрените предприятия за производство по УС България и им предоставя копия на Утвърдените стандарти България (за производство, по които са одобрени), подпечатани с мокър печат.

В мониторинговите програми на предприятията се изисква да бъде включено вземане на проби и лабораторно изпитване поне веднъж месечно на всеки вид произвеждан продукт.

Честотата на официалния контрол на предприятията одобрени да произвеждат продукти по УС България:
веднъж месечно се извършва физическа и документална проверка на обекта, във връзка с произвежданите продукти по УС България .

При необходимост или по преценка на контролиращия инспектор се вземат проби за лабораторно изпитване.

Още новини