Начало Новини Актуално Гражданско управление ще има законодателни инициативи за отзоваване на депутати, които не работят

Гражданско управление ще има законодателни инициативи за отзоваване на депутати, които не работят

Актуално

Сдружение Гражданско управление бе учредено в Казанлък в края на миналата седмица. За негов председател бе избран кметът на града Стефан Дамянов. Според Устава си, новото сдружение ще изповядва ценностите на патриотизма, суверенитета и националната независимост на България.

В учредяването се включиха 144 души, сред които бизнесмени, кметове на населени места и общественици.
Основната цел на новото сдружение, според създателите му, е прякото участие на гражданите в местната власт.
Избран бе 11-членен Управителен съвет, начело с кмета Дамянов.
За причините да се учреди сдружението, неговите цели, амбиции и финансиране с председателя му и кмет на Казанлък втори мандат Стефан Дамянов разговаря репортер на Новината.

- Г-н Дамянов, как се роди идеята за създаване на гражданското сдружение?

- Идеята за това сдружение се роди още през 2003 година. Потребността от него дойде, тъй като хората от малките общности - улицата, квартала и селата, все повече разбираха, че трябва да бъдат участници и защитници на собствения си интерес. Чрез гражданското сдружение хората ще могат не само по избори да участват в управлението на общината. Учредяването на сдружението е една нова и по-висша форма за участие на хората в управлението на обществените процеси. Това е така, защото във времето осъзнахме, че работата на чисто обществени начала е свързана с някои проблеми, най-важният от които е липсата на легитимно партньорство със стопански субекти, неправителствени организации, с Общинския съвет и други.
Осъзнахме, че, за да имаме сериозни партньори в реализирането на дейностите, се налага да придадем юридическа легитимност на една организация за пряко участие на гражданите в местната власт. Това ще ни даде възможност да изградим структури в районите на града и селата, имащи права за работа в обществена полза.

- Какви са основните задачи, които си поставяте?

- На първо място, да се обсъдят по-значими проекти на териториален принцип. Сдружението в съответствие със ЗМСМА ще упражнява влияние и знаков натиск на Общинския съвет да оказва конкретна помощ и съдействие на гражданите, както и общинските съветници да поемат ангажименти и да се отчитат не само пред партиите си, но пред обществеността.
Друга цел е да се разширят правомощията на сдружението за работа с бизнеса, културата, образованието, патриотичните и младежките организации. По тези и редица още проблеми ще търсим съдействие и партньори в лицето на държавните и местните органи и синдикатите. Възнамеряваме чрез НСОРБ да инициираме законодателни инициативи за отзоваване на депутати и общински съветници, които системно не работят за интересите на гражданите.

- А как ще се финансирате?

- Чрез членски внос, дарения и разработване на различни програми за усвояване на средства по европейски програми.

- Защо не бяха допуснати журналисти на учредяването и то остана скрито за тях?

- Журналистите бяха поканени на пресконференция веднага след учредяването.

- Говори се, че правите това сдружение, за да ви бъде издигната кандидатурата от него за трети мандат.

- Няма такова нещо. Казах вече, че идеята за това сдружение е отпреди 7 години. Създаването му е продиктувано единствено от нуждата за усъвършенстване на участието на гражданите във властта. Защото, според мен, един кмет и един Общински съвет не са достатъчни, за да се чуе гласът на хората.

- Сдружението част от проекта на Първанов ли е?

- Категорично не. Идеята е от много отдавна, тогава дори не се говореше за този проект. Той се появи много по-късно.

Още новини