Начало Новини Актуално Граждански клуб ЛИПА реализира кампания за пътна безопасност на децата (видео)

Граждански клуб ЛИПА реализира кампания за пътна безопасност на децата (видео)

Актуално

кампания за безопасност на децата на клуб ЛИПА

Светлоотражателни гъвкави ленти с надпис Пази ме! ще получат на първия учебен ден всички 1 425 първокласници в община Стара Загора. Те са дарение от членовете на Граждански клуб Либерална икономика, прогрес и активност (ЛИПА). По статистика на МВР, през миналата година при пътно-транспортни произшествия в страната са пострадали 1 100 деца. През изминалата учебна година техният брой в Старозагорска област е 27, а само през ваканцията при катастрофи са ранени 18 деца. 

Искаме да обединим усилията на цялото общество за да опазим живота на децата по пътя, каза Тони Куцаров - представител на гражданския клуб.

До края на годината членовете на клуба ще работят за реализиране на модерна транспортна схема на града, като се акцентира на екологичния транспорт. Ще се търсят възможности пред всяко училище бъдат изградени велосипедни паркинги, а  рамките на града подходящи велоалеи.

Друг приоритет в програмата на клуба е провеждане на срещи с ученици и студенти, в които да участват представители на бизнеса, с цел да се формира тяхната професионална ориентация и реализация, съобщи Славин Янакиев, член на клуба и член на Управителния съвет на ТПП - Стара Загора.

Олег Стоилов, представител на Граждански клуб ЛИПА и председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора подчерта подкрепата на клуба за включването на Регионален исторически музей в международен проект по 7 Рамкова програма на ЕС за разработване на иновативна технология за 3D сканиране и дигитализиране на артефактите. Г-н Стоилов заяви още, че клубът подкрепя провеждането на първия по рода си в България Фестивал на виното и културното наследство Августиада, който те ще проведе в Стара Загора от 19 до 21 октомври.

Гражданската организация ще работи още за подобряване на бизнес средата и икономическото развитие. Клубът търси широка подкрепа за реализиране на своите идеи и проекти, както и изразява готовност да съдейства всички инициативи, които кореспондират с неговите цели.

Насоки на дейността на
Граждански клуб ЛИПА до края на 2012 г.

Сектор: Подобряване на жизнената среда

Насока: Съдействие за реализиране на модерна транспортна схема на Стара Загора с акцент върху екологичния транспорт.

Проекти:

  • Продължаване на проекта за безопасността на децата на Стара Загора. Развитие на велосипедния транспорт в общината с изграждане на велопаркинги и адекватни велоалеи, които да се заложат в новата транспортна схема.  
  • Проект за популяризирането на предимствата и екологичните ползи на електротранспорта и съдействие за навлизането му в общината с развитие на съответната инфраструктура (паркинги, зарядни станции) и прилагане на данъчни и други преференции.

Насока: Превръщането на регион Стара Загора в предпочитана дестинация за културно-исторически, балнео, спа и екологичен туризъм.

Проекти:

  • Проект за оздравяване, съхраняване и социализация на Вековния чинар, утвърждаването му като един от символите на Стара Загора и превръщането му в туристическа атракция и любимо място на старозагорци.
  • Проект Превръщане на Старозагорски минерални бани в зеленото сърце на Стара Загора; изграждане на детски и спортни съоръжения в парковите пространства.
  • Подкрепа на проекта за Фестивала на виното и културното наследство Августиада (19 - 21 октомври 2012), който може да се превърне в традиционен празник на града с национално и международно значение.
  • Популяризиране на културно-историческото наследство на Стара Загора, чрез съдействие за включване на Регионален исторически музей - Стара Загора в международен проект по Седма рамкова програма на ЕС за разработване на иновативна технология за 3D сканиране, дигитализиране и визуализация на предмети на изкуството. Така старозагорският исторически музей ще стане първият европейски музей, където ще се приложи тази върхова технология. По-късно тя ще се наложи като стандарт в европейските музеи и галерии.

Сектор: Създаване на условия младите хора да останат да живеят и работят в Стара Загора

Насока: Работа с ученици и студенти

  • Проект: Организиране на поредица от дискусионни срещи на ученици и студенти с мениджъри и експерти от различни работещи фирми в града за мотивирането им, която да формира професионална ориентация и реализация на младите хора в регион Стара Загора; съдействие за ефективен стаж на реални работни места.

Насока: Създаване на условия за масов спорт чрез изграждане на площадки и съоръжения и организиране на спортни събития

  • Проект за изграждане на многофункционална детска спортна площадка.

Сектор: Подобряване на бизнес средата и икономическото развитие на регион Стара Загора

  • Активно участие с експерти и предложения в разработване на Интегрирания план на Стара Загора и разработване на проекти за оптимално използване на местните ресурси, в т.ч. възобновяемите енергийни източници и ангажиране на местния бизнес с прилагане на публично-частното партньорство.
  • Подкрепа на второто издание на Борса на проекти идеи за развитие на партньорството между бизнеса и неправителствения сектор.

Граждански клуб ЛИПА търси широка гражданска подкрепа за реализиране на тези идеи и проекти. Ще подкрепяме идеи и проекти, които съвпадат с нашите виждания.

Още новини